TALOUSARVIOALOITE 1083/2009 vp

TAA 1083/2009 vp - Raimo Vistbacka /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen lääkärin määräämän hieronnan sairausvakuutuskorvauksiin

Eduskunnalle

Tällä hetkellä voimassa olevien säännösten mukaan koulutetuilla hierojilla ei ole mahdollisuutta antaa Kelan korvauksiin oikeuttavaa hoitoa hieronnan ja kylmä- tai lämpöhoitojen ym. osalta. Fysikaalisissa hoitolaitoksissa annetut vastaavat hoidot hyväksytään kuitenkin Kela-korvaukseen oikeutetuiksi hoidoiksi. Kaikkein nurinkurisimmaksi ja epäoikeudenmukaisimmaksi vallitsevan käytännön tekee se, että em. hoitolaitoksissa kyseiset hoidot saattaa suorittaa täysin saman koulutuksen omaava henkilö, mutta hierojan suorittaessa hoidot omassa yrityksessään lääkärin lähetteellä hänen potilaansa ei ole oikeutettu korvaukseen.

Kuvatusta käytännöstä on seurauksena se, että tällä hetkellä fysikaalisiin hoitolaitoksiin on pitkät asiakasjonot, kun taas koulutettuja hierojia on samaan aikaan työttöminä. Edelleen käytännöstä seuraa se, että runsaasti ko. hoitoa tarvitsevat veteraanit ja vanhukset joutuvat Kelan kustannuksella kulkemaan hoitosarjojensa aikana lukuisia kertoja useimmiten taksilla kymmeniäkin kilometrejä lähimpään fysikaaliseen hoitolaitokseen, vaikka omalla paikkakunnalla olisi tarjolla koulutetun hierojan palvelut. Kysyä sopii, ketä nykykäytäntö palvelee ja onko se yhteiskunnalle loppujen lopuksi paras ja edullisin ratkaisu.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  33.30.60 lisäyksenä 10 000 000 euroa koulutettujen hierojien lääkärin määräyksestä antamien hoitojen budjettiperusteiseen korvaamiseen Kelan toimesta.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Raimo Vistbacka /ps
  • Pentti Oinonen /ps
  • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
  • Pietari Jääskeläinen /ps
  • Pertti Virtanen /ps

​​​​