TALOUSARVIOALOITE 1084/2009 vp

TAA 1084/2009 vp - Raimo Vistbacka /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen pelkkää kansaneläkettä saaville maksettavaan perustoimeentulolisään

Eduskunnalle

Hallituksen antama tulevan vuoden talousarvioesitys ei juuri paranna pienituloisimman eläkeläisen taloudellista tilannetta. Viime vuosina tehdyt tasokorotukset ovat olleet niin vaatimattomia, ettei niistä ole tullut helpotusta pelkän kansaneläkkeen varassa elävän toimeentuloon. Pelkällä kansaneläkkeellä eläviä on ensi vuonna Suomessa noin 81 000 henkilöä. Jokainen, joka tietää eläkkeiden euromääräisen suuruuden tai oikeastaan pienuuden, ymmärtää, että näin pienillä kuukausituloilla eläminen on nykypäivänä lähes toivotonta, kun yhteiskunnan taholta korotetaan erilaisten palvelujen omavastuita ja palvelujen hintoja muutenkin. Tämän takia tulee pelkkää kansaneläkettä saaville pieneläkeläisille ryhtyä maksamaan vuoden 2009 alusta alkaen erillistä budjettiperusteista 100 euron suuruista kuukausittaista "perustoimeentulolisää", jolla katetaan edes osa viime vuosina eläkeläisille ja vanhuksille sekä sairaille asetetuista lisäkustannuksista siihen asti, kunnes kunnollinen kansaneläkkeen tasokorotus saadaan toteutettua.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  33.40.60 lisäyksenä 8 100 000 euroa pelkkää kansaneläkettä saaville 1.1.2010 alkaen maksettavan 100 euron perustoimeentulolisän budjettiperusteiseen maksamiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Raimo Vistbacka /ps
  • Pentti Oinonen /ps
  • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
  • Pietari Jääskeläinen /ps
  • Pertti Virtanen /ps

​​​​