TALOUSARVIOALOITE 1087/2009 vp

TAA 1087/2009 vp - Raimo Vistbacka /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen sotilasvammakorvauksien lisäämiseen

Eduskunnalle

Sotilasvammakorvausten määrärahaa pienennetään lähes 17miljoonalla eurolla vuoteen 2009 verrattuna, mikä on siitä huolimatta, että sotainvalidien määrä vähenee luonnollisen poistuman kautta, huono asia. Määrärahoja ei tulisi vähentää kylmän matemaattisesti, vaan pitää suunnilleen ennallaan ja kohdentaa vapautuvat resurssit lievävammaisten sotainvalidien päivittäisen selviytymisen tukemiseen lieventämällä haitta-asterajoja, jotka ovat tiettyjen palveluiden saantiedellytyksenä ja kohdistamalla vapautuvat resurssit heille. Haitta-asterajoihin takertuminen puhuttaessa keski-iältään 86-vuotiaista ihmisistä ei kuulosta hyvin perustellulta.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  33.50.51 lisäyksenä 17 000 000 euroa sotilasvammakorvauksien lisäämiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Raimo Vistbacka /ps
  • Pentti Oinonen /ps
  • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
  • Pietari Jääskeläinen /ps
  • Pertti Virtanen /ps

​​​​