TALOUSARVIOALOITE 1088/2009 vp

TAA 1088/2009 vp - Raimo Vistbacka /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen sotaorpojen laitos- ja avokuntoutustoiminnan aloittamiseen

Eduskunnalle

Suomessa on vielä elossa sotaveteraaneja ja -invalideja, jotka saavat valtion korvaamia kuntoutuspalveluja. Myös sodissamme kaatuneiden leskien kuntoutustoimintaa on valtion toimesta tuettu. Sodassa vanhemman menettäneitä sotaorpoja ei kuitenkaan ole samaan tapaan tuettu yhteiskunnan taholta, vaan koko sotaorpojen suru ja vaikea kohtalo on jäänyt vaietuksi asiaksi, josta on vasta nyt ryhdytty puhumaan. Kuitenkin nämäkin henkilöt, jotka ovat jo varsin iäkkäitä, ovat kärsineet jo nuoruudestaan asti sotiemme seurauksista ja olleet tärkeässä roolissa, kun Suomesta on rakennettu sitä yhteiskuntaa, mikä se nykyään on. Valtiovallan tulisi nyt tarttua mahdollisuuteen osoittaa kunnioituksensa ja tukensa näille sotaorvoille, jotka antoivat raskaan uhrauksen sota-aikana ja jotka ovat olleet omalta osaltaan jälleenrakentamassa Suomea sotiemme tuhojen jälkeen.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon luvun  33.50 uudelle momentille 3 000 000 euroa sotaorpojen laitos- ja avokuntoutustoiminnan aloittamiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Raimo Vistbacka /ps
  • Pentti Oinonen /ps
  • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
  • Pietari Jääskeläinen /ps
  • Pertti Virtanen /ps

​​​​