TALOUSARVIOALOITE 1089/2009 vp

TAA 1089/2009 vp - Raimo Vistbacka /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen myöntämiin talousjätevesiavustuksiin

Eduskunnalle

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) myöntää talousjätevesiavustusta ympärivuotisesti asuttujen, vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden ulkopuolella sijaitsevien rakennusten jätevesijärjestelmien parantamiseen. Avustus kattaa enintään 35 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista. Tämän kunnasta haettavan avustuksen saaminen edellyttää, etteivät ruokakunnan tulot ylitä asetettuja tulorajoja eikä ruokakunnalla ole varallisuutta, jolla se kykenisi rahoittamaan järjestelmän uudistamisen.

Kun jätevesiasetusta on muutettu siten, että viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla vuoteen 2014 mennessä jätevesijärjestelmän on täytettävä uudet puhdistusvaatimukset, edellyttää se huomattavia investointeja monille haja-asutusalueiden asukkaille. ARA:n myöntäessä talousjätevesiavustuksensa siten, että vain osa todellisista kustannuksista korvataan ja avustukseen oikeutetut on rajattu sosiaalisin perustein, niin jos avustuksen osuutta kustannuksista ja avustukseen oikeutettujen määrää ei kasvateta nykyisestä, moni asukas syrjäseuduilla voi joutua taloudellisiin vaikeuksiin. Näin ollen talousarvioon tulisi varata nykyistä suurempi määräraha ARA:n talousjätevesiavustuksia varten.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  35.10.61 lisäyksenä 2 000 000 euroa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen myöntämiin talousjätevesiavustuksiin.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Raimo Vistbacka /ps
  • Pentti Oinonen /ps
  • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
  • Pietari Jääskeläinen /ps
  • Pertti Virtanen /ps

​​​​