TALOUSARVIOALOITE 109/2009 vp

TAA 109/2009 vp - Christina Gestrin /r ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen saariston yhteysalusliikenteen turvaamiseen

Eduskunnalle

Vuoden 2010 valtion talousarviossa on saariston yhteysalusliikennepalveluiden ostoihin, avustuksiin sekä yhteysaluslaiturien kunnostamiseen osoitettu yhteensä 7 867 000 euroa. Liikenne- ja viestintäministeriö on kumonnut 1.9.2009 alkaen aikataulunmukaisen yhteysalusliikenteen maksut, jotka ovat tuottaneet Merenkulkulaitokselle vuosittain tuloa momentille 31.30.64.

Välillisesti maksujen poistaminen synnyttää tarkistamispaineita myös yhteysalusreiteillä, joita hoitaa yksityinen liikennöitsijä Merenkulkulaitoksen tukemana. Maksut poistuvat myöhemmin myös tämän liikenteen osalta, kun maantielauttojen, yhteysalusliikenteen ja Suomenlahden saariston liikennepalveluissa siirrytään palvelusopimuksiin, jotka hankitaan yhtenäisillä kilpailuttamismenettelyillä. Saaristoliikenteen tukemiseksi myönnettävistä avustuksista annetun valtioneuvoston asetuksen mukaista liikennettä harjoittavat palvelun tuottajat päättävät itse kuljetusmaksujen suuruudesta ja perivät kuljetusmaksut asiakkailtaan tilittämättä niitä Merenkulkulaitokselle. Saaristossa vakinaisesti asuville palvelujen käyttö on ilmaista. Mikäli kuljetusmaksut poistetaan vuoden 2010 aikana myös tuetulta liikenteeltä, tulee liikennöitsijöille korvata lipputulojen osuus ansiotulon menetyksestä.

Hallitusohjelmassa 15.4.2007 on kannanotto siitä, että yhteysalusten palvelut turvataan vähintään nykytasolla. Lipputulojen poistaminen koko yhteysalusliikenteestä sekä laituri-infran ylläpito- ja investointityöt edellyttävät yhteysalusliikennepalvelujen ostoon 778 000 euron lisämäärärahaa valtion vuoden 2010 esittämään budjettiin. Sopimusten muuttaminen kokonaispalvelumallin mukaisiksi palvelusopimuksiksi tullee Merenkulkulaitoksen arvion mukaan nostamaan sopimushintoja noin 20 %, mikä on huomioitu laskelmassa.

Vuoden 2010 määrärahatarvetta laskettaessa on otettu huomioon arvioitu määrärahan siirto vuodelta 2009, noin 700 000 euroa. Säästö johtunee pitkälti siitä, että polttoaineiden hinnat ovat vuonna 2009 pysyneet kohtuullisella tasolla. Koska polttoaineiden hintatasoa vuonna 2010 ei pysty ennakoimaan, on laskelmissa otettu huomioon tämänhetkinen hintataso.

Hallitusohjelman mukaisen palvelutason säilyttäminen edellyttää yllä esitetyn mukaisesti Valtion TAE 2010:ssä esitettyyn 7 867 000 euroon yhteensä 778 000 euron lisäyksen tai Merenkulkulaitos on pakotettu alentamaan nykyistä palvelutasoa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.30.64 lisäyksenä 778 000 euroa saariston yhteysalusliikenteen turvaamiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Christina Gestrin /r
  • Thomas Blomqvist /r

​​​​