TALOUSARVIOALOITE 1090/2009 vp

TAA 1090/2009 vp - Raimo Vistbacka /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Madesjärven kunnostamiseen Jalasjärvellä ja Parkanossa

Eduskunnalle

Jalasjärven kunnan ja osittain Parkanon kaupungin alueella sijaitseva Madesjärvi on pahasti rehevöitynyt ja vesikasvien valtaama. Sen virkistysarvo ja merkitys on erityisen suuri vähäjärvisellä alueella. Rehevöitymisen ja umpeen kasvamisen ehkäisemiseksi olisi tehokkain tapa niittää ja poistaa vesikasvit järvestä vähintään kolmena kesänä peräkkäin ja samalla poistaa järvestä vähäarvoista kalaa mahdollisimman paljon, jotta järvestä saataisiin poistetuksi sitä kuormittavaa biomassaa sekä ravinteita, jolloin veden laatu paranee.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  35.10.77 lisäyksenä 150 000 euroa Jalasjärven kunnan ja osittain Parkanon kaupungin alueella olevan Madesjärven kunnostamiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Raimo Vistbacka /ps
  • Pentti Oinonen /ps
  • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
  • Pietari Jääskeläinen /ps
  • Pertti Virtanen /ps

​​​​