TALOUSARVIOALOITE 1094/2009 vp

TAA 1094/2009 vp - Raimo Vistbacka /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Lappajärven rehevöitymisen ehkäisyyn

Eduskunnalle

Pohjanmaan helmeksi kutsuttua Lappajärveä on viime vuosina pyritty kunnostamaan esimerkiksi tehokalastamalla ns. roskakalaa. Lisäksi kalastuskunnat ovat istuttaneet järveen mm. kuhaa ja taimenta parantaakseen sen virkistyskäyttöedellytyksiä. Työ on onnistunut ja kantanut hedelmää niin, että järven käyttö on lisääntynyt viime vuosina huomattavasti. Järven ympärille on rakennettu lukuisia loma-asuntoja, karavaanarialueita ja lomakyliä. Kylpylä Kivitippu sijaitsee myös Lappajärven rannalla.

Kunnostustoimien jälkeen järvellä on jälleen esiintynyt joillakin alueilla uudelleen levää ja rehevöitymistä, joka monilla tavoin estää järven virkistyskäytön ja vaarantaa matkailu- ja kalastustoimintaa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  35.10.77 lisäyksenä 200 000 euroa Lappajärven rehevöitymisen ehkäisyyn.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Raimo Vistbacka /ps
  • Pentti Oinonen /ps
  • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
  • Pietari Jääskeläinen /ps
  • Pertti Virtanen /ps

​​​​