TALOUSARVIOALOITE 1096/2009 vp

TAA 1096/2009 vp - Raimo Vistbacka /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Vimpelinjoen tulvasuojeluun ja kunnostukseen

Eduskunnalle

Vimpelinjoen tulvasuojelulla ja kunnostuksella pyrittäisiin vähentämään jääpadoista aiheutuvia tulvia, jotka aiheuttavat vahinkoja asutukselle. Kunnostuksella voitaisiin mahdollistaa myös turistialusten liikennöinti Lappajärveltä Vimpeliin. Vimpelin kunnan suunnittelemassa kunnostushankkeessa olisi tarkoitus perata jokea noin kahden kilometrin matkalta ja jokisuuta noin puolen kilometrin alueelta. Virkistys- ja veneilymahdollisuuksia parannettaisiin rakentamalla kolme venesatamaa, uimaranta ja ulkoilupolkuja. Hankkeella on jo ympäristölupa ja rahoitussuunnitelma, jossa kunta on omalla osuudellaan mukana. Nyt myös valtion talousarviossa tulisi osoittaa Länsi-Suomen ympäristökeskukselle varat tämän tärkeän hankkeen toteuttamiseen.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  35.10.77 lisäyksenä 650 000 euroa Vimpelinjoen tulvasuojeluun ja kunnostukseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Raimo Vistbacka /ps
  • Pentti Oinonen /ps
  • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
  • Pietari Jääskeläinen /ps
  • Pertti Virtanen /ps

​​​​