TALOUSARVIOALOITE 1098/2009 vp

TAA 1098/2009 vp - Tuula Väätäinen /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen avopalveluiden korvaamiseen 10—15 prosentin haitta-asteen sotainvalideille

Eduskunnalle

Kaikki sotainvalidit ovat jo ikääntyneitä, ja heidän vaivansa saattavat olla hyvinkin moninaisia. Kaavamainen ja vanhentunut tapa määritellä haitta-asteita ei ole enää pitkiin aikoihin ollut oikeudenmukaista. Käytännössä on täysin hyvin vaikeaa todeta, mikä ikääntyneen ihmisen vaivoista on seurausta sotavammasta ja mikä ei ole. Siksi haitta-asteiden määrittely ei kohtele sotainvalideja tasapuolisesti eikä oikeudenmukaisesti. Haitta-asteita tulee sekä laitoshoidossa että avopalveluiden suhteen alentaa ja jatkossa poistaa kokonaan.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  33.50.51 lisäyksenä 38 000 000 euroa sotilasvammalain nojalla kunnille korvattavien avopalvelujen järjestämiseen budjettiperusteisesti myös 10—15 prosentin haitta-asteen sotainvalideille.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Tuula Väätäinen /sd
  • Pia Viitanen /sd
  • Jouko Skinnari /sd
  • Saara Karhu /sd

​​​​