TALOUSARVIOALOITE 110/2009 vp

TAA 110/2009 vp - Christina Gestrin /r ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen ympärivuorokautisen neuvontapuhelimen perustamiseen

Eduskunnalle

Pekingin julistuksen seurauksena Suomessa on 1990-luvun lopulta lähtien tehty monia toimenpiteitä väkivallan kohteiden, sille altistuneiden ja väkivaltaa käyttävien auttamiseksi ja väkivallan ehkäisemiseksi. Vakavia puutteita löytyy kuitenkin edelleen palvelujärjestelmässä, joista yksi keskeinen on maksuton, ympäri vuorokauden toimiva neuvoa ja tukea tarjoava auttava puhelin.

Yksi Euroopan neuvoston vuoden 2006—2008 keskittyneeseen kampanjaan väkivallan uhrien tukemiseen ja suojeluun liittyvistä tavoitteista oli, että kaikissa jäsenvaltioissa olisi 24 h palveleva tukipuhelin, jossa on asiantunteva henkilökunta. Vuoden 2007 lopussa Ruotsiin perustettiin tällainen valtion rahoittama puhelin, Kvinnofridslinjen. Puhelimeen tulee noin 100 puhelua päivässä ja se koetaan erittäin tarpeelliseksi.

Suomessa toimii tällä hetkellä muutamia järjestöjen ylläpitämiä puhelimia, jotka ovat keskittyneet väkivaltaa kokeneiden tukemiseen. Päivystys näissä vaihtelee esimerkiksi Naisten Linjan 20 h/vko, raiskauskriisikeskus Tukinaisen 42 h/vko päivystyksiin, Turvakotien paikallisista 24 h päivystyksiin. Maksutonta, yhdessä numerossa ympäri vuorokauden päivystävää puhelinta, johon väkivaltaa kokenut voisi nimettömänä soittaa, ei Suomessa kuitenkaan ole olemassa.

Arvioidut välittömät kustannukset naisiin kohdistuvasta väkivallasta olivat 2000-luvun alussa vajaat 50 miljoonaa euroa ja välilliset 60—110 miljoonaa euroa. Auttavan puhelimen päämääränä on koko väestö ja erityisryhmiin kohdistuneella sukupuolisensitiivisellä neuvonnalla ja tiedotuksella ehkäistä sukupuoleen perustuvaa sekä kaikkea lähisuhteissa tapahtuvaa väkivaltaa sen eri muodoissa ja olosuhteissa.

Henkilöstökulujen lisäksi varoja tarvitaan toimitilan vuokraan ja muihin juokseviin kuluihin. Auttavan puhelimen vuotuiseksi puhelinmaksuista kertyviksi kuluiksi on arvioitu noin 30 000 euroa.

Toiminnan aloitusvuonna kertaluonteisia kuluja kertyy yli 100 000 euroa. Puhelimen yhteyteen avattaisiin myös omat internet-sivustot, joka toimisi erityisesti tiedottamisen väylänä, mutta sen kautta voisi myös ottaa yhteyttä.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  33.03.04 lisäyksenä 841 776 euroa neuvontapuhelimen perustamiseen lähisuhdeväkivallan ja muun sukupuoleen perustuvan väkivallan kohteena oleville.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Christina Gestrin /r
  • Thomas Blomqvist /r

​​​​