TALOUSARVIOALOITE 1100/2009 vp

TAA 1100/2009 vp - Tuula Väätäinen /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Nilsiän terveyskeskuksen peruskorjaukseen

Eduskunnalle

Nilsiän terveyskeskuksen heikko kunto haittaa sekä henkilöstöä että potilaskuntaa. Terveyskeskuksessa hoidetaan noin 6 600 ihmisen terveydenhuollon perustarpeet. Matkailusesongin aikana vastuu koskee käytännössä kaksinkertaista väestöä.

Nilsiän terveyskeskusta ei ole peruskorjattu kertaakaan, vaan 1970-luvulta on tultu 2010-luvun kynnykselle "hätäkorjausten" tuella. Korjaustyöllä olisi kunnostuksen lisäksi paikallisesti taloutta elvyttävä vaikutus sekä pidemmällä aikavälillä tärkeää matkailuelinkeinoa tukeva vaikutus.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  33.60.37 lisäyksenä 400 000 euroa Nilsiän terveyskeskuksen peruskorjaukseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Tuula Väätäinen /sd
  • Kari Rajamäki /sd

​​​​