TALOUSARVIOALOITE 1101/2009 vp

TAA 1101/2009 vp - Tuula Väätäinen /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen valtionavustukseen kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon korjaushankkeisiin

Eduskunnalle

Valtioneuvosto on ns. budjettiriihessään päättänyt osoittaa kunnille palvelujen hoitoon tarkoitettujen avustusten lisäksi mm. terveyskeskusten, vanhainkotien ja päiväkotien korjausavustuksiin varoja homekoulujen korjausavustusten kanssa yhteensä 58,5 miljoonaa euroa koko maassa.

Hallituksen esityksessä eduskunnalle valtion vuoden 2010 talousarvioksi on uusi sosiaali- ja terveysministeriön momentti 33.60.37 "Valtionavustus kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon korjaushankkeisiin". Koko maassa saa tehdä myöntämispäätöksiä yhteensä 10 miljoonaa euroa päiväkotien, vanhainkotien ja terveyskeskusten homekorjaushankkeisiin. Talousarvioasiakirjan mukaan valtionavustus tullaan myöntämään jälkirahoitteisena aikaisintaan vuonna 2012.

Itä-Suomen lääninhallitus (Itä-Suomen AVI) on selvittänyt hankekohtaisesti sote-korjausrakentamisen investointitarvetta tammikuussa 2009. Pohjois-Savossa kosteus- ja homevaurioisten sosiaali- ja terveydenhuollon rakennusten, joihin em. selvitys kohdistui, korjauskustannukset ovat 23,8 miljoonaa euroa. Osaan rakennuksista on työsuojelullisesti puututtu tai rakennukset ovat kokonaan käyttökiellossa. Vastaava homekorjaustarvekartoitus on tehty myös muissa Itä-Suomen maakunnissa (Etelä-Savo, Pohjois-Karjala).

Myös muiden sote-investointien kuin kosteus- ja homevauriokorjausten avustustarve on suuri. Vuodenvaihteessa 2008—2009 Pohjois-Savon liitto teki tärkeimmistä elvyttävistä investointikohteista kartoituksen, joka ei kuitenkaan ole alueellisesti täysin kattava. Kartoituksen mukaan kuntien peruspalvelujen kiireellisten korjausten, jossa ovat mukana koulut ja terveyskeskukset, tarpeellisiksi arvioitujen hankkeiden investointitarve olisi noin 62 miljoonaa euroa Pohjois-Savossa viiden vuoden aikana.

Yleisen valtionavun lisäksi tulee luoda avustusjärjestelmä julkisten sosiaali- ja terveydenhuollon investointien avustamiseen, koska kuntien rahoitustilanne on heikentynyt myös pitkällä aikajänteellä. Avustusten suuntaamisella investointeihin olisi elvyttävä vaikutus. Ne tukisivat alueellista työllisyyttä sekä Paras-hankkeen toimeenpanoa ja sosiaali- ja terveydenhuollon toimivuutta. Homekorjausten lisäksi avustusta tulisi myöntää myös muuhun korjausrakentamiseen, uudisrakentamiseen ja tietoverkkoihin.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  33.60.37 lisäyksenä 20 000 000 euroa kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon rakennusten homekorjaushankkeisiin ja lisää momentin perusteluihin maininnan, että valtionavustus voidaan myöntää vuonna 2010.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Tuula Väätäinen /sd
  • Kari Rajamäki /sd
  • Elsi Katainen /kesk
  • Pentti Oinonen /ps
  • Erkki Virtanen /vas
  • Markku Rossi /kesk
  • Kari Kärkkäinen /kd
  • Hannakaisa Heikkinen /kesk

​​​​