TALOUSARVIOALOITE 1104/2009 vp

TAA 1104/2009 vp - Jyrki Yrttiaho /vas ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen valtatien 8 parantamiseen tieosuudella Turku—Pori

Eduskunnalle

Valtatie on tärkein yhteys Turusta Rauman ja Porin suuntaan, jonne ei ole suoraa rautatieyhteyttä Alueella sijaitsee useita valtakunnallisesti merkittäviä satamia ja tavaraliikenteen terminaaleja. Tavaraa valtatiellä kuljetetaan noin miljoona tonnia vuodessa. Tien riittämättömästä kapasiteetista aiheutuu päivittäistä ruuhkautumista taajamien läheisyydessä, erityisesti Raision ja Mynämäen välillä.

Valtatien 8 turvallisuus on tällä hetkellä pääteiden huonoimpia. Turun ja Porin välillä tapahtuu vuosittain n. 44 henkilöonnettomuutta, joissa kuolee 5 ihmistä.

Lisäksi tien pohjavesisuojauksissa ja meluntorjunnassa on vakavia puutteita.

Tiehallinnon mukaan yhteysvälin Turku—Pori parantamisen kustannusarvio on 140 milj. euroa, joka sisältää mm. Raisio—Nousiainen-välin rakentamisen nelikaistaiseksi, Laitilan kohdan eritasoliittymät sekä ohituskaista- ja kevyen liikenteen järjestelyt.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.78 lisäyksenä 30 000 000 euroa valtatien 8 parantamiseen tieosuudella Turku—Pori.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Jyrki Yrttiaho /vas
  • Veijo Puhjo /vas
  • Annika Lapintie /vas
  • Pentti Tiusanen /vas
  • Jaakko Laakso /vas
  • Merja Kyllönen /vas
  • Minna Sirnö /vas
  • Mikko Kuoppa /vas
  • Matti Kauppila /vas
  • Kari Uotila /vas

​​​​