TALOUSARVIOALOITE 112/2009 vp

TAA 112/2009 vp - Christina Gestrin /r ym.

Tarkistettu versio 2.0

Suomennos

Määrärahan osoittaminen Itämeren suojelun toimintaohjelman toimeenpanoon

Eduskunnalle

Kaikki Itämeren maat hyväksyivät marraskuussa 2007 toimintaohjelman Itämeren ympäristön suojelemiseksi, Itämerikomission (Helcom) toimintaohjelma (BSAP). Toimintaohjelman tavoitteena on Itämeren palauttaminen hyvään ekologiseen tilaan vuoteen 2021 mennessä. Itämeren säilymisen kannalta niin ekologisena kuin taloudellisenakin järjestelmänä on äärimmäisen tärkeää, että Helcomin toimintaohjelmaa seurataan konkreettisin kansallisin suunnitelmin ja erilaisin käytännön toimin.

Pohjoismaiden neuvosto päätti 24.6.2008 suosittaa (PN 3/2008) Pohjoismaiden hallituksille varojen myöntämistä hankevalmistelurahaston perustamiseen, jonka tehtävänä on kehittää toteuttamiskelpoisia ja sopivia toimenpiteitä Itämeren suojelukomission toimintaohjelman puitteissa. Pohjoismaiden neuvosto haluaa antaa rahaston hallinnoinnin pohjoismaisille rahoituslaitoksille NIB:lle ja NEFCO:lle, jotka osallistuvat Itämerikomission toimintaohjelman valmisteluun rahoituksen asiantuntijoina.

NIB ja NEFCO ovat Itämerikomission toimintaohjelman suositusten perusteella laatineet ehdotuksen Pohjoismaiden neuvoston ehdottamaksi rahastoksi. Tähän liittyen rahoituslaitokset lähettivät elokuussa 2008 rahastoa ja siihen osallistumista koskevan kirjelmän Itämeren maiden ympäristöministereille ja EU:n komissiolle. Ensimmäinen valmistava kokous rahaston perustamiseksi pidettiin NIB:n, NEFCO:n sekä Ruotsin ja Suomen edustajien välillä 20.5.2009 Helsingissä, ja rahaston liittymissopimukset allekirjoitettiin kesäkuussa 2009. Rahasto aloitti toimintansa alkusyksystä 2009.

Ruotsi on varannut 4,5 Ruotsin kruunua rahastoon. Suomi on puolestaan myöntänyt rahastolle 500 000 euroa ulkoasiainministeriön lähialueyhteistyön määrärahasta. Päätöksellään ulkoasiainministeriö sitoutuu olemaan osoittamatta varoja rahastolle lähialueyhteistyövaroista tulevina vuosina, minkä vuoksi jatkorahoitus on turvattava muista lähteistä.

Hankkeiden valmisteluun ja niiden institutionaaliseen tukemiseen keskittyvän rahaston avulla on mahdollista edistää ja nopeuttaa hankkeita sekä EU-varojen ja muun rahoituksen tehokasta käyttöä. Suomi ja Ruotsi ovat päättäneet osallistua rahastoon ja toimia rahaston toiminnan nopeasti käynnistymiseksi sekä pyytää kaikkia Itämeren maita rahastoon mukaan.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  35.01.01 lisäyksenä 4 500 000 euroa rahoituslaitosten NIB ja NEFCO hallinnoiman hankevalmistelurahaston toimintaan Itämeren suojelun toimintaohjelman (BSAP) toteuttamiseksi.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Christina Gestrin /r
  • Elisabeth Nauclér /r
  • Thomas Blomqvist /r
  • Mikaela Nylander /r
  • Mats Nylund /r
  • Pertti Salolainen /kok
  • Leena Harkimo /kok
  • Anna-Maja Henriksson /r

​​​​