TALOUSARVIOALOITE 114/2009 vp

TAA 114/2009 vp - Christina Gestrin /r ym.

Tarkistettu versio 2.0

Suomennos

Määrärahan osoittaminen ympäristötöihin

Eduskunnalle

Vesistöjen ja Itämeren rehevöitymisen vähentäminen, maaperässä olevista vaarallisista aineista aiheutuvien terveysriskien poistaminen ja vesihuollon puhtaan raakaveden turvaaminen ovat esimerkkejä tärkeistä ympäristötöistä. Arvioiden mukaan saastuneiden maa-alueiden puhdistamiseen tarvitaan noin 1—1,2 miljardia euroa seuraavien 20 vuoden aikana. Pelkästään nämä puhdistustyöt vievät 300—400 miljoonaa euroa kuntien ja valtion varoja tutkimuksiin ja puhdistamiseen. Eduskunta on ennestään tietoinen jatkuvasta rahoitustarpeesta, minkä vuoksi valtiovarainvaliokunta on johdonmukaisesti useana peräkkäisenä vuonna korottanut ympäristötöihin myönnettäviä määrärahoja. Valtiovarainvaliokunta on myös todennut ympäristömäärärahojen vähentämisen olevan ristiriidassa hallituksen lupauksen kanssa pohjaveden laadun ylläpitämisestä ja saastuneen maan puhdistamisen edistämisestä. Edellä olevan johdosta esitämme, että ympäristötöihin osoitettava määräraha olisi vähintään yhtä suuri kuin vuonna 2009.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  35.10.77 lisäyksenä 2 000 000 euroa ympäristötöihin.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Christina Gestrin /r
  • Elisabeth Nauclér /r
  • Thomas Blomqvist /r
  • Mikaela Nylander /r
  • Mats Nylund /r
  • Anna-Maja Henriksson /r

​​​​