TALOUSARVIOALOITE 115/2009 vp

TAA 115/2009 vp - Jukka Gustafsson /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen valtion työllisyysperusteisiin investointeihin

Eduskunnalle

Valtion työllisyysperusteisten investointien määrärahaa saa käyttää investointiavustuksiin ja työllisyystyöohjelmiin. Työllisyysperusteisten investointien tavoitteena on tukea alueellista ja paikallista työllisyyttä sekä lieventää työttömyyttä ja äkillisten rakennemuutosten aiheuttamia ongelmia. Rahoituksella on pystytty edistämään uusien työpaikkojen syntyä, kun se on kohdistettu elinkeinoelämän kehittämistä palveleviin kohteisiin. Valtion työllisyysperusteisilla investointiavustuksilla on suuri merkitys osarahoituksena kuntien työllisyysperusteisiin infrastruktuuri-investointeihin.

Työllisyysperusteisiin investointeihin on osoitettu koko maassa 19 miljoonaa euroa, mikä on yli 2 miljoonaa euroa vähemmän kuin kuluvana vuonna ja yli 6 miljoonaa euroa vähemmän kuin viime vuonna.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  32.30.64 lisäyksenä 6 000 000 euroa työllisyysperusteisiin investointeihin.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Jukka Gustafsson /sd
  • Leena Rauhala /kd
  • Mikko Kuoppa /vas
  • Pia Viitanen /sd
  • Saara Karhu /sd
  • Tero Rönni /sd
  • Marko Asell /sd
  • Pertti Virtanen /ps

​​​​