TALOUSARVIOALOITE 116/2009 vp

TAA 116/2009 vp - Jukka Gustafsson /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen erityisvaltionosuusrahoituksen (EVO) jälkeenjääneisyyden korjaamiseen

Eduskunnalle

Erikoissairaanhoitolain mukaan valtio suorittaa korvausta kuntayhtymille, joissa on yliopistosairaala, lääkärien ja hammaslääkärien perus- ja erikoistumiskoulutuksesta sekä yliopistotasoisesta terveystieteellisestä tutkimustoiminnasta (EVO-raha).

Tutkimustoiminnan korvausten taso on pudonnut koko maassa viimeisen 10 vuoden aikana noin 30 prosenttia. Vuoden 2010 talousarvioesityksessä on esitetty 5 miljoonan euron lisäys lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin, mutta kuluvana vuonna kuntien rahoitusosuus tutkimuksesta kasvoi, kun valtio vähensi rahoitustaan lähes yhdeksällä miljoonalla eurolla. Kunnat ovat joutuneet rahoittamaan yhä enemmän sekä tutkimus- että koulutusmenoja, vaikka toimintojen kustannusvastuu on valtiolla.

Jotta EVO-rahoitus palautuisi vuoden 2008 tasolle, on valtion ensi vuoden talousarvioon lisättävä 4 miljoonaa euroa.

Yliopistosairaanhoitopiirit ovat esittäneet talousvastuun siirtämistä tutkimus- ja opetustoiminnasta valtiolle vuoteen 2011 mennessä.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  33.60.33 lisäyksenä 4 000 000 euroa erityisvaltionosuusrahoituksen (EVO) jälkeenjääneisyyden korjaamiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Jukka Gustafsson /sd
  • Leena Rauhala /kd
  • Pia Viitanen /sd
  • Pertti Virtanen /ps
  • Mikko Kuoppa /vas
  • Saara Karhu /sd
  • Tero Rönni /sd
  • Marko Asell /sd

​​​​