TALOUSARVIOALOITE 118/2009 vp

TAA 118/2009 vp - Juha Hakola /kok 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen poliisin valmiusyksikön erityiskaluston hankintaan

Eduskunnalle

Poliisin valmiusyksikköä on viime vuosina kehitetty ja varusteltu nykypäivän vaatimusten mukaiseksi poliisin erityisyksiköksi.

Kalustoa ja varusteita on pyritty hankkimaan aikaisempien suunnitelmien mukaisesti ja toimintaa on kehitetty suunnitelmallisesti. Aseistusta, varusteita ja muuta erityisvarustusta on hankittu vuosittain käytettävissä olleiden rahojen mukaisesti. Hankinnoissa on priorisoitu työturvallisuus ja henkilökohtainen varustus etusijalle. Tämän vuoksi erityiskaluston hankintaan ei ole kyetty osoittamaan riittävästi varoja.

Toiminnan ja työturvallisuuden parantamiseksi on tarkoituksenmukaista hankkia vaaralliseksi epäillyn aineen tai esineen, esim. räjähteen, turvalliseen kuljettamiseen tarkoitettu perävaunusäiliö. Suomessa ei ole vastaavaa perävaunusäiliötä tai kuljetuskalustoa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  26.10.01 lisäyksenä 250 000 euroa ja lisää momentin perusteluihin maininnan, että lisämääräraha osoitetaan poliisin valmiusyksikön erityiskaluston hankintaan.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Juha Hakola /kok

​​​​