TALOUSARVIOALOITE 119/2009 vp

TAA 119/2009 vp - Juha Hakola /kok 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen alueelliseen pelastajakoulutukseen

Eduskunnalle

Koko eteläinen Suomi ja erityisesti pääkaupunkiseutu kärsii pelastusalan ammattihenkilöstön puutteesta. Esimerkiksi Helsingissä tarvitaan nykyisen palvelutason ylläpitämiseksi 150—200 uutta pelastajaa seuraavan 5—8 vuoden aikana. Pelastusopisto ei tätä vajetta pysty omalla koulutustuotannollaan täyttämään ja niinpä Helsingin Pelastuskoulu joutuu kantamaan päävastuun koulutettavien osalta. Tähän saakka, jo 37 vuoden ajan, on Helsingin Pelastuskoulu kouluttanut kaupungin pelastuslaitoksen tarvitseman henkilöstön itse ja helsinkiläisten veronmaksajien rahoilla.

Helsingin Pelastuskoulu kykenee järjestämään, yhteistyössä Pelastusopiston kanssa, 57 opintoviikon laajuisen alueellisen pelastajakurssin Helsingissä. Alueellinen kurssi, jossa kurssin vahvuus on 15 pelastajaa, toisi helpotusta paitsi Helsingin, myös koko pääkaupunkiseudun tilanteeseen. Alueellisen pelastajakoulutuksen kustannukset ovat noin 430 000 euroa /57 opintoviikkoa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  26.30.01 lisäyksenä 430 000 euroa ja lisää momentin perusteluihin maininnan, että lisämäärärahaa saa käyttää Helsingissä toimeenpantavan alueellisen pelastajakoulutuksen järjestelyihin.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Juha Hakola /kok

​​​​