TALOUSARVIOALOITE 12/2009 vp

TAA 12/2009 vp - Esko Ahonen /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Länsirannantien (maantie 711) peruskorjaamiseen välillä Söyringin risteys Lappajärvellä ja Kurejoki Alajärvellä

Eduskunnalle

Länsirannantie Lappajärven Söyringin kylästä Alajärven Kurejoelle on pituudeltaan noin 35 km ollen osa maantietä 711. Tie kulkee Lappajärven länsipuolen nauhamaisen asutuksen läpi, jossa on sekä kauttakulku- että paikallisliikennettä. Viime aikoina erityisesti raskas liikenne, esimerkiksi turvekuljetukset Pietarsaareen ovat lisääntyneet voimakkaasti. Samoin etelästä Kuortaneen kautta pohjoiseen suuntautuva liikenne käyttää Länsirannantietä ns. oikotienä.

Tie on kapea ja hyvin mutkainen ja erityisesti talviaikaan hyvin vaarallinen, eikä vakavilta onnettomuuksilta ole vältytty. Länsirannantie, maantie 711 on uudessa maakuntakaavassa merkinnällä "merkittävästi parannettava tieosuus".

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 2 500 000 euroa Länsirannantien (maantie 711) peruskorjaamiseen välillä Söyrinki Lappajärvellä ja Kurejoki Alajärvellä.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Esko Ahonen /kesk

​​​​