TALOUSARVIOALOITE 124/2009 vp

TAA 124/2009 vp - Lasse Hautala /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen kantatien 44 peruskorjaukseen välillä Kauhajoki—Äetsä

Eduskunnalle

Liikenneministeriö on vuonna 1993 muuttanut Kauhajoen ja Äetsän välisen tien kantatieksi 44. Tien nimi on Pohjanmaantie. Tieyhteys on erittäin tärkeä eteläpohjalaiselle vientiteollisuudelle sekä satakuntalaiselle ja eteläpohjalaiselle kotimarkkinateollisuudelle. Tiestä on osa edelleen peruskorjaamatta kantatieluokan rasituksen omaavaksi tieksi sille suunnitellun uuden tielinjauksen osalta. Nykyinen tierakenne on peruskorjaamattomalta osalta rappeutumassa liikennerasituksen vuoksi. Tie on tärkeä myös matkailun kannalta, koska sen varrella sijaitsee kaksi kansallispuistoa: Lauhanvuoren ja Pohjankankaan kansallispuistot.

Etelä-Pohjanmaan ja Satakunnan maakuntaliitot ovat eri lausunnoissaan pitäneet kyseisen tieosuuden uudelleenlinjausta ja peruskorjausta Kauhajärven ja Havusen välillä erittäin tarpeellisena. Samoin on tarvetta peruskorjata Kauhajoen rajalta Kankaanpäähän menevä tieosuus. Länsi-Suomen läänin sisäisessä liikenteessä kyseessä olevalla tielinjauksella on tärkeä merkitys.

Hankkeen kokonaiskustannus on noin 11 miljoonaa euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 2 000 000 euroa kantatien 44 peruskorjauksen suunnitteluun ja toteutuksen aloittamiseen Kauhajoella tieosuuksilla Havunen—Kauhajärvi sekä Kauhajoen raja—Kankaanpää.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Lasse Hautala /kesk

​​​​