TALOUSARVIOALOITE  125/2009 vp

TAA 125/2009 vp - Hannakaisa Heikkinen /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Juankosken raakapuuterminaalihankkeeseen

Eduskunnalle

Viime vuoden marraskuussa perinteikäs Stromsdalin kartonkitehdas Juankoskella ajautui konkurssiin. Tämä oli alueelle suuri taloudellinen isku, ja valtioneuvosto nimesikin Koillis-Savon äkillisen rakennemuutoksen alueeksi. Tilanne ei ole millään tavoin parantunut: Juankosken työttömyysaste on noin 17 %, ja alueelle tarvittaisiin kipeästi investointeja. Järkevä ja nopeasti toteutettavissa oleva hanke olisi aikaistaa hieman hanketta muuttaa Juankosken kuormauspaikka raakapuuterminaaliksi.

Ratahallintokeskus on laatinut selvityksen "Raakapuun terminaali- ja kuormauspaikkaverkon kehittäminen" (RHK:n julkaisu A 4/2009). Toimenpidekoriin I sisältyvät vuosina 2009—2010 toteutettaviksi suositeltavat investoinnit ja toimenpidekoriin II vuonna 2011 ja sen jälkeen toteutettaviksi suositeltavat investoinnit.

Selvityksen mukaan toimenpidekoriin I kuuluvien investointien summa on 21,9 milj. euroa ja toimenpidekoriin II kuuluvien investointien summa on 37,8 milj. euroa. Ratahallintokeslus on varannut liikennepoliittisen selonteon mukaisesti 5 milj. euroa vuosina 2009, 2010 ja 2011 raakapuuterminaalien ja kuormauspaikkojen rakentamiseen.

Raakapuuterminaalien kehittämisselvityksessä Juankosken kuormauspaikka suositellaan kehitettäväksi raakapuuterminaaliksi vuonna 2011 ja sen jälkeen kahdessa vaiheessa. Ensimmäisen vaiheen kustannusarvio on 2,4 milj. euroa (länsipuoli), ja toisen vaiheen kustannusarvio on 1,2 milj. euroa (itäpuoli).

Raakapuun kuormausterminaalien kehittämisen toteutusjärjestyksessä Ratahallintokeskus aikoo panostaa panostaa erityisesti toimenpidekorin I hankkeisiin. Nyt voimassa olevalla aikataululla Juankosken terminaalin toteuttamisen rahoitus olisi mahdollista aikaisintaan vuonna 2014 ja sen jälkeen. Hankkeen aikaistaminen toisi vaikeuksissa olevalle alueelle työtä, rahaa ja hyvinvointia, ja tästä hyötyisi suurta kokonaiskuvaa katsoen myös valtio niin verottajana kuin hyvinvointipalvelujen rahoittajana mm. työttömyyden kustannusten vähenemisen kautta. Kyseessä ei siis ole varsinaisesti lisärahan ohjaaminen hankkeelle, vaan suunniteltujen hankerahojen aikaistaminen kriittisessä suhdanne- ja työllisyystilanteessa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 3 600 000 euroa Juankosken raakapuuterminaalihankkeeseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Hannakaisa Heikkinen /kesk

​​​​