TALOUSARVIOALOITE  126/2009 vp

TAA 126/2009 vp - Hannakaisa Heikkinen /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen yksityisten teiden valtionapuun

Eduskunnalle

Metsäauto- ja muut paikallistiet ovat metsätalouden verisuonisto. Itä-Suomessa ne palvelevat myös maatalouselinkeinon ja matkailun tarpeita. Valtio tuki yksityisteiden ylläpitoa vielä 1990-luvun alkupuolella 34 miljoonan euron (noin 200 miljoonan markan) määrärahalla, mutta lamavuosina avustukset alenivat niin, että vuonna 2000 valtion osuus oli 8,4 miljoonaa euroa. Talousarvioesityksessä vuodelle 2010 määrärahaksi esitetään 23 miljoonaa euroa, vuoden 2009 talousarviossa määräraha oli sama 23 miljoonaa euroa. Tälläkin tasolla tiestö vähitellen rappeutuu, mikä vaikuttaa nopeasti puuhuoltoon ja maatalouden muiden kuljetusten varmuuteen.

Liikenne- ja viestintäministeriön ehdotuksessa pienväyläpolitiikaksi esitetään yksityisteille pysyvää julkista tukea, mikä olisi 25 miljoonaa euroa. Metsäautoteiden huoltoon tulisi erikseen varata 6 miljoonaa euroa, jolloin valtion tuki yhteensä olisi 30 miljoonaa euroa vuositasolla.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.50 lisäyksenä 7 000 000 euroa yksityisten teiden valtionapuun.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Hannakaisa Heikkinen /kesk
  • Kari Kärkkäinen /kd
  • Tuula Väätäinen /sd
  • Kari Rajamäki /sd
  • Elsi Katainen /kesk
  • Pentti Oinonen /ps
  • Markku Rossi /kesk
  • Erkki Virtanen /vas

​​​​