TALOUSARVIOALOITE 127/2009 vp

TAA 127/2009 vp - Timo Heinonen /kok ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen kantatien 54 parantamiseen välillä Tammela—Hollola

Eduskunnalle

Liikennemäärien lisääntyessä ja idän liikenteen korostuessa Suomen poikittaisyhteyksien merkitys kasvaa. Raskaan liikenteen kuljetusten määrä kantatiellä 54 on jo nyt merkittävä.

Kantatiellä 54 on menossa sen kiireellisimmin korjausta vaativien kohtien suunnittelu. Tarvittavat toimenpiteet liittyvät muun muassa ohituskaistojen rakentamiseen, littymäjärjestelyihin ja kevyen likenteen olosuhteiden parantamiseen. Yhteyden kehittäminen tavoitetilaan edellyttää Kanta-Hämeeseen vuonna 2009 valmistuneen liikennejärjestelmäsuunnitelman mukaan 27 miljoonan investointeja (Maku-indeksi 150).

Tämä aloite on tehty yhteistyössä Hämeen liiton ja Hämeen vaalipiirin kansanedustajien kanssa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.78 lisäyksenä 5 000 000 euroa kantatien 54 parantamiseen välillä Tammela—Hollola ja lisää momentin perusteluihin maininnan, että hankkeelle myönnetään 27 000 000 euron tilausvaltuus.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Timo Heinonen /kok
  • Tuija Nurmi /kok
  • Satu Taiveaho /sd
  • Jouko Skinnari /sd
  • Kalle Jokinen /kok
  • Matti Kauppila /vas
  • Johannes Koskinen /sd
  • Päivi Räsänen /kd
  • Risto Autio /kesk
  • Tarja Filatov /sd

​​​​