TALOUSARVIOALOITE 128/2009 vp

TAA 128/2009 vp - Timo Heinonen /kok ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Helsinki—Pori-tiehankkeen lisätöihin valtatiellä 2

Eduskunnalle

Porin ja pääkaupunkiseudun välisen valtatieyhteyden 1. vaiheen kehitämishanke valmistui keväällä 2009. Useista erillisistä toimenpiteistä koostuvalla hankkeella on ollut lähtökohtana turvata valtatien 2 liikenteen sujuvuuden säilyttäminen.

Valmistuneen hankkeen toimenpiteiden ulkopuolelle jäivät välin Karkkila—Humppila nopeustason nosto 100 km/h:iin 25 km:n matkalla ja Ulasorin eritasoliittymän rakentaminen Porissa. Nopeustason noston edellyttämät kustannukset välillä Karkkila—Humppila ovat 10 milj, euroa (MaKu-indeksi 150). Hankkeen toteuttamisen edellyttämä tiesuunnitelma on tekeillä ja valmistuu vuoden 2009 loppuun mennessä.

Urakkahintojen nousu oli ennakoitua suurempaa, eikä sen vaikutus edellä mainittuun hankkeeseen ollut ennakoitavissa. Kiristyneet liikenneturvallisuusvaatimukset lisäsivät kustannuksia merkittävästi, ja Tiehallinto on joutunut tarkistamaan Vihdin ja Humppilan välin nopeusrajoituksia.

Lisärahoituksella voidaan säilyttää tien liikennöitävyys ja turvallisuus useiden vuosien nykyisellä liikennemäärällä.

Tämä aloite on tehty yhteistyönä Hämeen liiton ja Hämeen vaalipiirin kansanedustajien kanssa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.78 lisäyksenä 10 000 000 euroa Karkkila—Humppila-tiehankkeen lisätöiden rahoitukseen ja lisää momentin perusteluihin maininnan, että hankkeelle myönnetään 10 000 000 euron tilausvaltuus.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Timo Heinonen /kok
  • Tuija Nurmi /kok
  • Satu Taiveaho /sd
  • Jouko Skinnari /sd
  • Kalle Jokinen /kok
  • Matti Kauppila /vas
  • Johannes Koskinen /sd
  • Risto Autio /kesk
  • Tarja Filatov /sd
  • Päivi Räsänen /kd

​​​​