TALOUSARVIOALOITE 13/2009 vp

TAA 13/2009 vp - Esko Ahonen /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen kantatien 63 perusparantamiseen välillä Evijärvi—Kaustinen

Eduskunnalle

Kantatie 63 muodostaa tärkeän ja vilkkaan liikenneyhteyden Etelä-Pohjanmaalta Keski-Pohjanmaan kautta Pohjois-Pohjanmaalle. Tieyhteyttä käyttämällä on esimerkiksi lyhin matka Lapualta Ouluun.

Kantatietä on kunnostettu molempien päiden osalta sekä Kauhavan että Ylivieskan suunnasta. Evijärven ja Kaustisen väli on edelleen korjaamatta, se on kapea ja mutkainen. Tie ei tällä osuudella täytä rakenteeltaan ja leveydeltään kantatieluokan vaatimuksia. Tämä tieosuus on noin 30 km.

Kantatien 63 perusparantaminen ja leventäminen välillä Evijärvi—Kaustinen on joustavan liikennöinnin ja liikenneturvallisuuden kannalta tarpeellista. Perusparantamisen yhteydessä on myös tärkeää huomioida tarvittavien kevyen liikenteen väylien rakentaminen Evijärvellä, Högnabassa, Kortjärvellä ja Kaustisella.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 3 500 000 euroa kantatien 63 perusparantamiseen välillä Evijärvi—Kaustinen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Esko Ahonen /kesk
  • Mats Nylund /r
  • Raimo Vistbacka /ps
  • Anna-Maja Henriksson /r
  • Mika Lintilä /kesk

​​​​