TALOUSARVIOALOITE 132/2009 vp

TAA 132/2009 vp - Pertti Hemmilä /kok 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen maatalouden neuvontatoimintaan ja maatalouden byrokratian purkamiseen

Eduskunnalle

Maataloushallintoon liittyvää byrokratia- ja ohjeviidakkoa on ehdottomasti yksinkertaistettava. Hyvä suunnittelu on toki järkevää ja välttämätöntä. Nykyisillä tavoilla toimien viljelijät kuitenkin joutuvat käyttämään kohtuuttoman paljon aikaa erilaisten lomakkeitten täyttämisessä ja niihin liittyvien ohjeitten lukemisessa. Monet eivät enää itse selviä lomakkeiden täyttämisestä, vaan joutuvat turvautumaan "ammattiauttajiin". Nykyisen järjestelmän pyörittämiseen liittyvät maataloushallinnonkin kulut ovat liian suuret ja jatkuvasti vain kasvavat. Tällä hetkellä käytössä olevat erilaiset valvonta- ja seurantatavat ovat monilta osin myös epätarkoituksenmukaisia. Valvontaan menee enemmän rahaa ja aikaa kuin sen avulla voidaan saavuttaa hyötyjä. Valvonnan tasossa tulisi löytää järkevä ja tarkoituksenmukainen tasapaino saavutettavan hyödyn ja panostusten välille. Suomalaiset viljelijät ovat vastuuntuntoisia ja ammattitaitoisia yrittäjiä, joita ei tarvitsisi valvoa ja vahtia ollenkaan niin tarkkaan kuin nykyisin tapahtuu.

Maanviljelijän on täytynyt sopeutua EU:n suoranaiseen tukiviidakkoon ja sen mukanaan tuomaan paperisotaan sekä mukautua valvonnan alaisena olemiseen. Tukihakemusten ja viljelysuunnitelmien teko on vuosi vuodelta viljelijöille vaikeampaa. Hallitusohjelmassa luvataan, että tukijärjestelmää yksinkertaistetaan ja valvontaa kehitetään hyvän hallintotavan suuntaan sekä korostetaan palvelulähtöisyyttä. Jotta paikallisilla virkamiehillä on mahdollisimman hyvät edellytykset tukea viljelijöitä erilaisten tukihakemusten kanssa, tulee neuvontapalveluihin suunnattuja määrärahoja kasvattaa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta lisää valtion vuoden 2010 talousarvioon momentin  30.10.50 perusteluihin maininnan, että määrärahasta saa käyttää 500 000 euroa maatalouden neuvontapalveluiden kehittämiseen, riittävän neuvontapalvelun turvaamiseen ja maatalouden byrokratian karsimiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Pertti Hemmilä /kok

​​​​