TALOUSARVIOALOITE 133/2009 vp

TAA 133/2009 vp - Pertti Hemmilä /kok 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen 4H-toiminnan tukemiseen

Eduskunnalle

4H-järjestö on Suomen suurin nuorisojärjestö, johon kuuluu 84 000 jäsentä ja joista 6—28-vuotiaita nuorisojäseniä on 72 000. Suomessa on 285 4H-yhdistystä. 4H-nuorisotyö tukee lasten ja nuorten elämänhallinnan tasapainoista kehitystä. 4H-järjestö kannustaa jäseniään yritteliäisyyteen ja yhteistyöhön, korostaa luonnon ja ympäristön arvoja, edesauttaa käden- ja arjentaitojen hallintaa sekä edistää kansainvälistymistä ja eri kulttuurien ymmärtämistä. Viime vuonna tuli kuluneeksi 80 vuotta 4H-toiminnan aloittamisesta. 4H-toiminnan keskeisiä toimintamuotoja ja välineitä ovat kerhot ja sitä kautta pitkäaikainen jäsenyys 4H-yhdistyksessä, yrittäjyyskasvatuserilaiset kurssit, kilpailut, leirit ja tapahtumat, kansainvälisyystoiminta sekä työllistäminen. 4H-nuorisotyön tärkeä toimintaperiaate on tekemällä oppiminen.

Viime vuosien aikana lasten ja nuorten syrjäytyminen ja moninaiset ongelmat ovat lisääntyneet. Lasten ja nuorten kasvulle on tärkeää sosiaalisuus ja ryhmässä toimiminen. Hyvät harrastukset pitävät myös lapset ja nuoret poissa kaduilta. 4H-toiminta on vuosikymmenien ajan ollut mielenkiintoista ja monipuolista lasten ja nuorten toimintaa. Useissa kunnissa 4H-järjestöt osallistuvat kunnan nuorisopalvelujen tuottamiseen. Lasten ja nuorten toiminnan lisäksi 4H-järjestö tarjoaa työtilaisuuksia, vuosittain yli 1 500 aikuiselle. 1990-luvulla 4H-toimintaan suunnattuja määrärahoja vähennettiin. Ja määrärahat eivät lamavuosien jälkeen palanneet normaalille tasolle. Ensi vuoden talousarvioesityksessä määrärahoja esitetään jälleen supistettavaksi. Tämä asettaa 4H-toiminnalle suuria haasteita, koska kohonneiden palkka- ja muiden kustannusten vuoksi toiminnan ylläpitäminen vaatii yhä enemmän määrärahoja. Jotta voidaan turvata perinteikkään ja arvokasta työtä tekevän 4H-järjestön toimintaedellytykset myös jatkossa, sen määrärahoja on nostettava.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  30.10.55 lisäyksenä 200 000 euroa valtionapuna 4H-toiminnan tukemiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Pertti Hemmilä /kok

​​​​