TALOUSARVIOALOITE 135/2009 vp

TAA 135/2009 vp - Pertti Hemmilä /kok 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen kestävän metsätalouden kehittämiseen

Eduskunnalle

Yksityismetsänomistaja voi saada valtion rahoitustukea metsänparannukseen kestävän metsätalouden rahoituslain (KEMERA) perusteella. Tuki parantaa töiden kannattavuutta ja on metsänomistajalle verotonta. Tukea voi saada myös arvokkaiden elinympäristöjen säästämiseen ja metsäluonnon hoitoon. Tuen myöntää Metsäkeskus.

Kestävän metsätalouden rahoituslain historia ulottuu vuosikymmenien taakse. Nykymuotoinen laki kestävän metsätalouden rahoituksesta on ollut voimassa runsaat kymmenen vuotta. Samaan rahoituslainsäädännön kokonaisuuteen kuuluu kyseisen lain lisäksi yhdeksän muuta lakia, asetusta tai ministeriön päätöstä. Kyseessä on monitahoinen säädöskokonaisuus. Tällä hetkellä kestävän metsätalouden määrärahat ovat niukat, ja näistä niukoista määrärahoista liian suuri osuus kuluu byrokratian pyörittämiseen. Suomalaisen metsätalouden kamppaillessa kannattavuusvaikeuksien kanssa pitää julkisin varoin osaltaan turvata puun liikkuvuus siten, että metsäteollisuudella säilyisi toimintaedellytykset Suomessa. Samoin on turvattava suomalaisen puun liikkuminen, jotta voidaan välttää puun tuonti ulkomailta. Sen vuoksi määrärahaa on Kemeraan vielä lisättävä sekä rajattava määrärahat metsänhoidollisiin toimiin ja energiapuun korjuun tuki siirtää kokonaan pois maa- ja metsätalouden pääluokasta. Eräiden asiantuntijoiden mukaan jopa 30 % tarkoitukseen varatuista varoista menee hallintokustannuksiin. Kemeran hallinnoinnissa on varmistettava se, ettei turhiin hallintokustannuksiin käytetä niitä varoja, jotka pitää käyttää kestävän metsätalouden kehittämiseen.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  30.60.44 lisäyksenä 3 000 000 euroa kestävän puuntuotannon turvaamiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Pertti Hemmilä /kok

​​​​