TALOUSARVIOALOITE 138/2009 vp

TAA 138/2009 vp - Pertti Hemmilä /kok 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Kyrön eritasoliittymän rakentamiseen Pöytyällä

Eduskunnalle

Varsinais-Suomessa Pöytyän kunnassa Kyrössä rautatie kulkee taajaman läpi. Kyröntie, tie numero 2250, menee rautatien yli aivan taajaman keskustassa. Kyrön keskustassa Kyröntien kohdalla on myös ratapiha. Kyrön keskustan liikennettä haittaa sekä Turku—Tampere-junaliikenne että myös ratapihan liikenne. Koko keskustan liikenne seisoo joko vuorojunien kulkiessa tai ratapihan liikenteen vuoksi. Keskellä taajaman keskustaa oleva vilkasliikenteisen tien ja radan risteys on myös turvallisuusriski. Tasoristeyksen ylittää sekä maantie että kevyen liikenteen väylä.

Kyrön keskustaan rakennetaan Kyröntielle eritasoliittymä. Eritasoliittymän avulla voidaan turvata häiriötön ja turvallinen maantieliikenne sekä myös sujuva toiminta ratapihalla. Myöskin tänä vuonna on Suomessa sattunut useita tasoristeysonnettomuuksia. Useimmissa tapauksissa onnettomuudet johtavat joko kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen. Riskialtteimpia tasoristeyksiä on muutettu eritasoristeyksiksi. Kyrön keskustassa onnettomuusriski on erityisen suuri sen vuoksi, että tasoristeys sijaitsee keskellä keskustaa — muun vilkkaan liikenteen ja toiminnan keskellä.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 500 000 euroa Kyrön eritasonliittymän rakentamiseen Pöytyällä.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Pertti Hemmilä /kok

​​​​