TALOUSARVIOALOITE 139/2009 vp

TAA 139/2009 vp - Pertti Hemmilä /kok 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen nopeusnäyttötaulujen lisäämiseen

Eduskunnalle

Vilkkaasti liikennöidyillä teillä poliisi valvoo ajonopeuksia myös automaattisilla nopeusvalvontalaitteilla. Automaattisia nopeusvalvontalaitteita käytetään myös risteys- ja liikennevalovalvonnassa sellaisilla ajoväylillä, joilla perinteistä liikennevalvontaa on vaikea suorittaa. Ns. peltipoliisien määrä on viime vuosien aikana selkeästi kasvanut. Suomessa on käytössä 90 valvontakameraa noin 900 tolpassa. Niiden sijaintia vaihdellaan. Lisäksi käytössä on 15 kameralla varustettua valvonta-autoa.

Erittäin harvojen autojen nopeusmittarinäytöt näyttävät täsmälleen oikeita lukemia. Nopeusnäyttötaulujen määrää olisi syytä lisätä, jotta autoilijat voisivat tarkistaa autonsa nopeusmittarinäytöt. Näin vältyttäisiin siltä, että erityisesti automaattisen nopeusvalvonnan tieosuuksilla autoilijat ajavat toisinaan varmuuden vuoksi selkeääkin ylinopeutta. Nopeusnäyttötaulujen avulla voidaan myös saavuttaa nopeuksien pysymistä paremmin sallitussa nopeudessa. Niiden avulla voidaan osaltaan parantaa turvallisuutta ja saavuttaa asetettuja turvallisuustavoitteita. Nopeusnäyttötaulun on todettu alentavan nopeuksia ja siten se parantaa esimerkiksi tietyn alueen tai yksittäisen paikan turvallisuutta esim. koulun, päiväkodin, vanhainkodin jne. lähistöllä.

Auton nopeus mitataan tien päällysteessä olevilla silmukkailmaisimilla noin 100 metriä ennen näyttötaulua. Autoilija näkee nopeutensa, kun edessä oleva auto on ohittanut taulun. Laite näyttää enintään 10 km/t ylinopeutta. Esimerkiksi 100 km/t rajoitusalueella se näyttää enintään lukemaa 110. Pienestäkin ylinopeudesta näyttötaulussa vilkkuu keltainen valo ja lisäksi siihen syttyy punainen teksti "ylinopeus". Näyttötauluissa käytetty mittausmenetelmä on periaatteessa tarkka, mutta muutamien kilometrien näyttöerot taulujen välillä ovat mahdollisia. Myös auton ajaminen eri taulujen ohi tarkalleen samalla nopeudella auton nopeusmittarin mukaan on käytännössä vaikeaa.

Nopeusnäyttötaulujen tarkoituksena on ollut antaa tienkäyttäjille mahdollisuus tarkistaa ajoneuvonsa mittarivirhe. Tiehallinto on kuitenkin päättänyt vähentää nykyisiä nopeusnäyttötauluja sitä mukaan kuin ne rikkoutuvat. Perusteluna on ollut se, että tienkäyttäjät hyödyntävät nykyisin yhä enenevässä määrin mobiililaitteita, kuten autonavigaattoreita, joista ajoneuvon nopeuden voi tarkistaa helposti ja erittäin tarkasti. On kuitenkin hyvä muistaa, ettei läheskään kaikilla autoilijoilla ole navigaattoria. Lisäksi tutkimusten mukaan on todettu, että tienvarressa olevilla nopeusnäyttötauluilla on ylinopeuksia hillitsevä vaikutus ja että ne lisäävät autoilijoiden tietoisuutta omasta todellisesta ajonopeudesta.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 500 000 euroa nopeusnäyttötaulujen hankkimiseen päätieosuuksille.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Pertti Hemmilä /kok

​​​​