TALOUSARVIOALOITE 14/2009 vp

TAA 14/2009 vp - Esko Ahonen /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Seinäjoen lentoaseman kunnossapitohallin rakentamiseen

Eduskunnalle

Seinäjoen lentoaseman toiminta ja kehitys on koko Etelä-Pohjanmaan alueella merkittävä. Lentoasemaa ylläpitää Seinäjoen kaupungin ja ympäristökuntien hallinnoima Rengonharju-säätiö. Lentoasemalla sijaitsee mm. Finnish Commuter Airlines Oy:n pääkonttori. Yhtiö on tänään Suomen kotimaan lentojen suurin tuottaja.

Finnish Commuter Airlines Oy liikennöi lentoasemalle nykyään ATR 42 ja ATR 72 -konetyypeillä viisi (5) edestakaista vuoroa arkipäivisin sekä yhden (1) edestakaisen vuoron sunnuntaisin. Reittiliikenne toimii omakannattavuusperiaatteella eikä tarvitse valtion liikennetukea.

Reittiliikenteen kehitys on ollut hyvä. Lentoasema on noussut tilastollisesti maamme pienimmästä reittiliikennelentoasemasta ohi Mikkelin, Savonlinnan ja Varkauden. Liikenteen kasvun odotetaan kehittyvän suotuisasti huolimatta talouskasvun heikentymisestä. Lentoasemalta alkoivat mm. charterlennot toukokuulla 2009.

Lentoasema on viime vuosina investoinut turvallisuuteen sekä toiminnalliseen kokonaisuuteen jatkamalla kiitotietä kahteen (2) kilometriin ja leventämällä kiitotietä 45 metriin saakka. Kyseistä investoinneista on liikenne- ja viestintäministeriö maksanut noin 70 %.

Viranomaisten tarkastusten yhteydessä on todettu, että lentoaseman kunnossapitohalli sijaitsee liian lähellä nyt valmistunutta kiitotietä ja se on viranomaisten toimesta määrätty poistettavaksi viimeistään vuoden 2010 aikana. Tämä edellyttää, että lentoasemalle rakennetaan uusi kunnossapitohalli sekä siihen liittyvät piha- ja tiealueet lentoaseman kunnossapitokaluston säilyttämiseksi ja korjaamiseksi. Kunnossapitohallin rakentamisen kokonaiskustannukset ovat piha- ja ajoväylineen noin 3 miljoonaa euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.41 lisäyksenä 3 000 000 euroa Seinäjoen lentoaseman kunnossapitohallin rakentamiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Esko Ahonen /kesk
  • Paula Sihto /kesk
  • Raimo Vistbacka /ps
  • Bjarne Kallis /kd
  • Petri Salo /kok
  • Lasse Hautala /kesk
  • Mats Nylund /r

​​​​