TALOUSARVIOALOITE 141/2009 vp

TAA 141/2009 vp - Pertti Hemmilä /kok 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Halikko—Kustavi-tien rakentamiseen välillä Aura—Mynämäki—Mietoinen

Eduskunnalle

Turku—Helsinki-moottoritie on jo vaikuttanut ja tulee edelleen vaikuttamaan myös uusien yritysten sijoittumiseen Varsinais-Suomeen. Uusia teollisuusalueita rakennetaan moottoritien ramppien läheisyyteen, ja tämä vaikuttaa negatiivisesti yritystoimintaan muualla maakunnassa. Esimerkiksi Vakka-Suomi on jäämässä liikenneyhteyksiensä puolesta epäsuotuisaan asemaan, koska raskaan liikenteen vaatimat ajo-olosuhteet täyttävä poikittainen yhteys länsirannikolta pääkaupunkiseudun suuntaan kulkee Porista Helsinkiin tai Turusta Helsinkiin. Myös Turulta puuttuu ulompi kehätie. Tällä hetkellä Turun kautta kulkee huomattavasti rahtiliikennettä, jonka tarkoituksenmukainen reitti Vakka-Suomesta pääkaupunkiseudulle kulkisi Kustavista Auranmaan ja Halikon kautta ykköstielle.

Tieosuudesta Aura—Mynämäki—Mietoinen on olemassa tarveselvitys vuodelta 1992 ja Tielaitoksen hankepäätös keväältä 1993. Turun tiepiirillä on myös yleissuunnitelma tieosuudesta. Hankkeen kustannusarvio olisi noin 17 miljoonaa euroa, ja kannattavuuskertoimeksi on laskettu 1,7. Tällä hetkellä hanke ei ole Turun tiepiiri Tienpidon suunnitelmassa vuosille 2009—2013.

Kehätiestä on rakentamatta ainoastaan Auran ja Mietoisten välinen osuus. Kun poikittaisyhteys puuttuu, se puolestaan lisää sekä Kustavintien että varsinkin valtatien 8 liikenneruuhkia. Kehätien keskeneräisyys tarkoittaa myös sitä, että Vakka-Suomen, Loimaan ja Salon seutukuntien välinen tieyhteys puuttuu. Salon elinkeinoelämä työllistää väestöä myös Vakka-Suomesta, ja työmatkaliikenteessä joudutaan nykyisin kulkemaan Turun kautta Saloon. Koko maakunnan yritystoiminnan kannalta olisi ensiarvoisen tärkeää, että pitkään suunnitelmissa ollut ns. HAKU-tie (Halikko—Kustavi) saataisiin rakennettua valmiiksi. Se on tärkeä varsinkin tien päätepisteessä olevalle Vakka-Suomelle, joka nyt on rakennemuutosaluetta ja EU:n tavoite 2 -ohjelma-aluetta. Auran kunta ja Loimaan seutukunta taas kuuluvat 5 b -tukialueeseen. Myös Rauman seudun metsäteollisuuden puunhankinnan ja toimintaedellytysten turvaaminen on ensiarvoisen tärkeää. Metsäteollisuuden synkästä tilanteesta johtuen edelleen toimivien ja hyvin kannattavien yksiköiden kuten Rauman toimintaedellytyksistä tulee huolehtia. Tieosuudella voitaisiin turvata muun muassa metsäteollisuuden joustavan puunsaannin paremmat edellytykset. Kokonaisuudessaan alueen teollisuuden toimintaedellytysten turvaamisen kannalta tämä tieosuus on erittäin tärkeä.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.78 lisäyksenä 500 000 euroa. Halikko—Kustavi-tien rakentamisen aloittamiseen välillä Aura—Mynämäki—Mietoinen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Pertti Hemmilä /kok

​​​​