TALOUSARVIOALOITE 15/2009 vp

TAA 15/2009 vp - Outi Alanko-Kahiluoto /vihr 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen valtionosuuden maksamiseksi perustoimeentulotuen kustannuksiin

Eduskunnalle

Tämä talousarvioaloite on rinnakkainen lakialoitteelle, jossa esitetään toimeentulotuesta annetun lain muuttamista siten, että lapsilisästä tehdään niin kutsuttu ensisijainen etuus, joka ei vähennä toimeentulotuen määrää.

Köyhyyden kasvu on ollut lapsiperheissä nopeampaa kuin väestössä keskimäärin 1990- ja 2000-luvulla. Alimpaan tulokymmenykseen kuuluvien lapsiperheiden määrä on kasvanut 5,4 prosentista 9,0 prosenttiin vuosina 1990—2007. Alle 18-vuotiaiden pienituloisuusaste kolminkertaistui 4,5 prosentista 13,8 prosenttiin vuosina 1994—2007. Erityisesti köyhiksi luettujen perheiden määrä kasvoi vuosina 1990—2007 yksinhuoltajien (11 prosentista 32 prosenttiin) ja pienten lasten perheissä (4 prosentista 12 prosenttiin).

Viimeisimpien tietojen mukaan lapsiköyhyysaste, 13,8 prosenttia, on edelleen kasvussa ja ohittanut jo koko väestön köyhyysasteen, 13,5%. Samaan aikaan, kun ansiotuloa saavien reaalitulot ovat vuosina 1993—2005 kasvaneet yli 25 prosenttia, on lapsiperheiden saamien tulonsiirtojen arvo pudonnut 10 prosenttia.

Hallituksen köyhyyspolitiikan keskeinen painopistealue onkin syystä lapsiperheiden köyhyyden vähentäminen. Lapsilisän yksinhuoltajakorotusta korotettiin 10 eurolla kuukaudessa vuoden 2008 alusta lähtien ja lapsilisää kolmannesta lapsesta lähtien korotetaan 10 eurolla kuukaudessa vuoden 2009 alusta.

Näistä toimista ne kaikkein köyhimmät perheet, jotka saavat toimeentulotukea, eivät kuitenkaan hyödy millään tavalla. Tämä johtuu siitä, että lapsilisä ei kuulu niin kutsuttuihin etuoikeutettuihin tuloihin, vaan leikkaa toimeentulotukea.

Stakesin mukaan vuonna 2007 Suomessa oli 48 000 toimeentulotukea saavaa lapsiperhettä, joissa asui 89 000 lasta. Lapsiperheet saavat toimeentulotukea keskimäärin 5,6 kuukautta vuodesta.

Tässä aloitteessa ehdotetaan, että 10 euroa lapsilisää tehtäisiin etuoikeutetuksi tuloksi niille lapsiperheille, jotka saavat toimeentulotukea. Näin hekin saisivat hyödyn hallituksen perhepoliittisista toimenpiteistä.

Kustannuksia aloitteesta tulisi vuositasolla noin 5,1 miljoonaa euroa. Asiasta on tehty myös lakialoite.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  33.60.35 lisäyksenä 5 100 000 euroa valtionosuuden maksamiseksi perustoimeentulotuen kustannuksiin.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Outi Alanko-Kahiluoto /vihr

​​​​