TALOUSARVIOALOITE 150/2009 vp

TAA 150/2009 vp - Anna-Maja Henriksson /r ym.

Tarkistettu versio 2.0

Suomennos

Määrärahan osoittaminen turvakotien toimintaan

Eduskunnalle

Perheväkivalta on lisääntynyt viime vuosina. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2008 raportoitiin yhteensä 5 001 perheväkivaltatapausta, joissa väkivallan kohteena olevien naisten määrä oli 3 786 ja alle 15-vuotiaiden lasten 444 sekä 15—20-vuotiaiden nuorten 261. Perheväkivallan tai parisuhdeväkivallan kohteeksi joutuvien kannalta on tärkeää, että meillä on turvakoteja, joista voi hakea turvaa kriisin ollessa päällä.

Nykyään naisten ja lasten turvakotitoimintaa hoitaa pääasiassa Ensi- ja turvakotien liitto, joka saa rahoitusta Raha-automaattiyhdistyksen kautta. Liitolla ei kuitenkaan ole turvakoteja joka puolella maata. Pietarsaaressa yhdistys ylläpitää täysin aatteelliselta pohjalta turvakotia ns. Naistentaloa. Yhdistys ei saa toimintaansa valtion tukea, vaan on täysin riippuvainen vapaaehtoisista lahjoituksista ja kunnallisista avustuksista. On selvää, että turvakotitoiminnan kaltainen merkittävä toiminta tulisi voida ainakin osaksi rahoittaa valtion varoilla.

Kodeissa tapahtuva väkivalta on vahingollista kaikille osapuolille, ja väkivalta toistuu usein, mikäli asiaan ei puututa ajoissa. Naiset ja lapset ja myös perheväkivaltaan osallisina olevat miehet tarvitsevat paikan, johon hakeutua turvaan kriisitilanteessa. Turvakodin pitäisi sijaita lähistöllä, jotta kynnys sen löytämiseen ei muodostuisi liian korkeaksi.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon luvun  33.01 uudelle momentille 500 000 euroa turvakotitoiminnan tukemiseen koko Suomessa.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Anna-Maja Henriksson /r
  • Christina Gestrin /r
  • Mats Nylund /r
  • Håkan Nordman /r

​​​​