TALOUSARVIOALOITE 151/2009 vp

TAA 151/2009 vp - Anna-Maja Henriksson /r ym.

Tarkistettu versio 2.0

Suomennos

Määrärahan osoittaminen rokotteiden korvaamiseksi sairausvakuutuksesta

Eduskunnalle

Talousarvioaloite liittyy allekirjoittaneen tekemään lakialoitteeseen LA 49/2009 vp, missä ehdotetaan sairausvakuutuslain muuttamista kansallisen rokotusohjelman ulkopuolella olevien rokotteiden osalta. Näille sairautta ennaltaehkäiseville rokotteille ehdotetaan korvauksen mahdollistamista sairauden hoitoon tarvittavista lääkkeistä maksettavan korvauksen tapaan. Rokotteen tulee kuitenkin olla lääkärin määräämä ja lisäksi lääkkeiden hintalautakunnan hyväksymä. Rokotteen myyjän tulee puolestaan hakea lääkkeiden hintalautakunnalta rokotteen peruskorvattavuuden ja tukkuhinnan vahvistamista. Tämän mukaisesti Kela korvaisi 42 % rokotteen hinnasta. Lainmuutos lisäisi yhdenvertaisuutta ja siirtäisi lain painopistettä myös kannustamaan ihmisiä suojautumaan sairauksilta.

Yhdenvertaisuutta edistäisi, jos budjettivaroja osoitettaisiin rokotteiden kelakorvauksen mahkdollistamiseen. Monet rokotteet ovat niin kalliita, että kelakorvaus mahdollistaisi sen, että nykyistä useammat ihmiset voisivat hankkia suojan sairauksien varalta. Yhtenä esimerkkinä kalliista rokotteesta on punkin kantamalta meningiitiltä suojaava rokote TBE. Kaikki seitsemänvuotiaat lapset Ahvenanmaalla ovat oikeutettuja rokotteeseen. Koska TBE leviää myös rannikoillamme, tulisi yhdenvertaisuuden nimessä myös mantereen TBE-alueilla asuvien perheiden ainakin saada kelakorvausta, mikäli rokote ei mahdu kansalliseen rokotusohjelmaan. Rokote maksaa noin 30 euroa kerralta, ja se on otettava kolmesti täyden suojan saamiseksi. Neljän hengen perheessä kustannukset nousevat helposti noin 360 euroon. Toinen rokote on kohdunkaulansyöpää aiheuttavalta papilloomavirukselta suojaava rokote (HPV). Olisi perusteltua tukea halukkaiden vapaaehtoista rokotusta papilloomavirusta vastaan. Siihen saakka, että HPV-rokote otetaan kansalliseen rokotusohjelmaan, tulisi kannustaa vapaaehtoista rokottamista, minkä vuoksi olisi tärkeää saada välittömästi HPV-rokote korvattavaksi. Rokote maksaa nykyisin noin 400—500 euroa, minkä maksamiseen hyvin harvalla on varaa.

Tässä on mitä suurimmassa määrin kyse yhdenvertaisuudesta, minkä vuoksi olisi mahdollisimman pian mahdollistettava korvausten saaminen rokotteille Kelan kautta mahdollistettava. Jotta korvausten saaminen Kelan kautta olisi mahdollista, tähän on osoitettava varoja valtion talousarviossa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  33.30.60 lisäyksenä 1 500 000 euroa rokotteiden korvaamiseen sairausvakuutuksesta.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Anna-Maja Henriksson /r
  • Mikaela Nylander /r
  • Christina Gestrin /r
  • Thomas Blomqvist /r
  • Mats Nylund /r
  • Håkan Nordman /r

​​​​