TALOUSARVIOALOITE 153/2009 vp

TAA 153/2009 vp - Anna-Maja Henriksson /r ym.

Tarkistettu versio 2.0

Suomennos

Määrärahan osoittaminen lasten ja nuorten psykiatristen palvelujen järjestämiseen

Eduskunnalle

Vuodesta 1980 vuoteen 1998 mielenterveyshuollon sairaalapaikat vähenivät 20 000:sta 6 200:aan, mutta avohoitoa ei kehitetty vastaavasti. Kuntaliiton tutkimus lastenpsykiatrian erikoislääkäripulasta sairaaloissa osoittaa tarpeen olevan edelleen suuri.

Sosiaali- ja terveysministeriön asiantuntijaryhmä ehdotti helmikuussa 1999, että valtio varaisi 1,5 miljardia markkaa mielenterveyshuollon kehittämiseen vuosina 2001—2005. On ilmeistä, että erityisjärjestelyjä tarvitaan mielenterveyspalvelujen järjestämiseen ja kehittämiseen sekä henkilöstön täydennyskoulutukseen. Vuoden 2005 talousarviossa osoitettiin 7 568 457 euron korvamerkitty summa lasten ja nuorten psykiatrian palveluihin. Vastaavia summia on myönnetty vuodesta 2000 lähtien.

Monet tosiasiat puhuvat sen puolesta, että myös valtiontaloudellisesta näkökulmasta olisi syytä jatkaa mielenterveyshuollon perusteellista kehittämistä. Tähän osoitetut korvamerkityt määrärahat ovat tuottaneet lupaavia tuloksia. Lasten pahoinvointi on usein myös merkkinä siitä, että perheen aikuisilla on mielenterveydellisiä ongelmia. Tämän vuoksi keskeinen merkitys on sillä, että kokonaiset perheet tulevat erityistoimenpiteiden piiriin. Lasten ja nuorten psykiatriaan vuosina 2000—2005 erityisesti suunnattujen määrärahojen ansiosta on saatu hyviä tuloksia mm. ennalta ehkäisevästä toiminnasta.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon luvun  33.60 uudelle momentille 8 000 000 euroa lasten ja nuorten psykiatristen palvelujen turvaamiseen ja että eduskunta vähentää vastaavasti momentilta  28.90.30 8 000 000 euroa sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuksiin ehdotetusta määrärahasta.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Anna-Maja Henriksson /r
  • Christina Gestrin /r
  • Mats Nylund /r
  • Håkan Nordman /r

​​​​