TALOUSARVIOALOITE 154/2009 vp

TAA 154/2009 vp - Susanna Huovinen /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen ympäristöministeriön toimintamenoihin

Eduskunnalle

Huoli ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja ympäristön tilasta on kasvanut jatkuvasti niin Suomessa kuin kaikkialla maailmassa. Valtiot neuvottelevat parhaillaan uuden ilmastosopimuksen synnystä, Euroopan unionissa laadittiin hiljattain Itämeristrategia, kotimaassa Itämeriselonteko. Ympäristölainsäädäntö kehittyy niin Suomessa kuin EU:ssakin valtavalla vauhdilla. Jotta kaikki se tieto, jota erilaiset kansainväliset sopimukset sekä kotimainen lainsäädäntö edellyttävät, tarvitaan vahvaa osaamista ja pätevää henkilöstöä.

Ympäristöministeriön hallinnonalalla työtä joudutaan tekemään niukkojen resurssien puitteissa. Tuottavuusohjelma leikkaa henkilöstön määrää. Koko ajan vähentyvä rahoitus heikentää ministeriön mahdollisuuksia toimia täysimääräisesti hallituksen asettamien tavoitteiden saavuttamiseksi. Kyse on myös osin Suomen kansallisesta edusta, sillä kansainvälisissä sopimusneuvotteluissa on oleellisen tärkeää, että päätöksenteon pohjana on oikea tieto. Näiden syiden vuoksi ympäristöministeriön toimintamenoihin tarvitaan pieni, mutta tarpeellinen korotus.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  35.01.01 lisäyksenä 500 000 euroa ympäristöministeriön toimintamenoihin ympäristöhallinnon resurssien varmistamiseksi.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Susanna Huovinen /sd
  • Pia Viitanen /sd
  • Miapetra Kumpula-Natri /sd
  • Rakel Hiltunen /sd
  • Merja Kuusisto /sd
  • Pauliina Viitamies /sd

​​​​