TALOUSARVIOALOITE 156/2009 vp

TAA 156/2009 vp - Susanna Huovinen /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen ympäristönsuojelun edistämiseen, yhdyskuntien vesiensuojeluhankkeiden tukemiseen ja vesistöjen sekä erityisesti Itämeren rehevöitymisen hillitsemiseen

Eduskunnalle

Ympäristönsuojelun edistämisen momentilta tuetaan yhdyskuntien ja haja-asutusalueiden vesiensuojelua edistäviä investointeja. Yhdyskuntien vesiensuojelua edistävillä investoinneilla toteutetaan siten mm. Suomen Itämeren suojeluohjelmaa. Avustuksilla edistetään erityisesti haja-asutusalueiden talousvesien käsittelystä annetun valtioneuvoston asetuksen toimeenpanoa ja ravinteiden poistoa yhdyskuntavesistä.

Itämeren rehevöitymisen suurin kotimainen aiheuttaja on maatalouden päästöt. Näiden vähentämiseksi Itämeren merkitystä luonnonsuojelualueena tulee korostaa. Rehevöitymisen hillitsemiseksi maatalouden ympäristötukien myöntämisperusteita ja valvontaa tulee kiristää. Tämän lisäksi pienten, paikallisten vesiensuojeluhankkeiden tukeminen on ensiarvoisen tärkeää. Rehevöitymisen hillitsemisen ohella on tärkeää varmistaa Itämeren luonnon monimuotoisuuden turvaaminen.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  35.10.61 lisäyksenä 300 000 euroa ympäristönsuojelun edistämiseen, yhdyskuntien vesiensuojeluhankkeiden tukemiseen sekä erityisesti Itämeren rehevöitymisen hillitsemiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Susanna Huovinen /sd
  • Pia Viitanen /sd
  • Miapetra Kumpula-Natri /sd
  • Rakel Hiltunen /sd
  • Merja Kuusisto /sd
  • Pauliina Viitamies /sd

​​​​