TALOUSARVIOALOITE 159/2009 vp

TAA 159/2009 vp - Sinikka Hurskainen /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Karjalan radan Luumäki—Imatra-rataosuuden parantamiseen ja kaksoisraiteen rakentamiseen

Eduskunnalle

Karjalan radan Luumäki—Imatra-rataosuus on osa liikenne- ja viestintäministeriössä suunniteltua runkorataverkkoa ja yleiseurooppalaista TEN Trans-European Network) -verkkoa. Etelä-Karjalan pääväylien tavaraliikenneselvityksen mukaan seudun suurimpien teollisuusyritysten päivittäiset rataosuuskohtaiset vaunukuormamäärät tulevat kasvamaan.

Luumäki—Imatra on tärkeä rataosuus Kaakkois-Suomen ja muun Suomen väliselle tavara- ja henkilöliikenteelle sekä itäisen Suomenlahden satamiin suuntautuville vientikuljetuksille. Venäjällä on suunnitelmissa rakentaa uusi ratayhteys välille Pietari—Svetogorsk—Imatra, mikä lisäisi erittäin voimakkaasti tavaraliikenteen kuljetuksia myös Suomen puolella. Tavaraliikenteen kasvua Venäjältä Suomeen on odotettavissa edelleen tulevaisuudessa.

Autokuljetukset Suomen kautta Venäjälle ja siten autorekkojen määrä Etelä- ja Kaakkois-Suomen teillä kasvanee jälleen lähitulevaisuudessa. Ehdottoman tärkeää olisi saada nämä kuljetukset raiteille, pois maanteiltä. Kaksoisraiteen rakentaminen Luumäki—Imatra-rataosuudelle olisi olennainen osa tätä ratkaisua.

Tavoitteena on oltava myös rautatierajanylityksen muuttaminen kansainväliseksi ja ympäri-vuorokautiseksi.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.78 lisäyksenä 180 000 000 euroa Luumäki—Imatra-rataosuuden parantamiseen ja kaksoisraiteen rakentamiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Sinikka Hurskainen /sd
  • Anneli Kiljunen /sd

​​​​