TALOUSARVIOALOITE 16/2009 vp

TAA 16/2009 vp - Mikko Alatalo /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen harrastajamusiikkijärjestöille

Eduskunnalle

Suomen keskeiset harrastajamusiikkijärjestöt Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto (Sulasol), Suomen Työväen Musiikkiliitto (STM), Finlands Svenska Sång- och Musikförbund, Suomen Kirkkomusiikkiliitto ja Suomen Puhallinorkesteriliitto tekevät pitkäjänteistä ja kestävää työtä maamme musiikkielämän ja kansalaisten vapaa-ajan harrastusten puolesta. Nämä liitot edustavat maan kuoro- ja harrastajaorkesterikenttää kattavalla tavalla, jäsenistöä on yhteensä yli 40 000.

Liittojen toiminnassa voidaan erottaa kaksi toisiaan täydentävää osa-aluetta: niiden tehtävänä on palvella jäsenistöään monipuolisella tavalla tiedotustoiminnan, nuottien julkaisemisen ja välittämisen ja musiikkikoulutuksen kautta ja toisaalta toimia musiikkiharrastusten yleisten edellytysten parantamiseksi.

Näiden harrastajajärjestöjen tarjoamat mahdollisuudet ovat tärkeässä asemassa myös silloin, kun ajatellaan musiikkioppilaitosten toiminnan lopputuloksia. Nämä laitokset tuottavat vuosittain suuren määrän hyvin koulutettuja musiikin harrastajia, sillä yli 50 000 oppilaasta vain noin yksi prosentti päätyy musiikin ammattilaisiksi. Muun elämänuran valinneille, hyvät musiikkitaidot omaaville ihmisille tarjoavat musiikkijärjestöt mielekästä itsensäkehittämismahdollisuutta musiikin parissa.

Näiden keskeisten harrastajajärjestöjen yhteiskunnalta saama tuki on viimeisten kymmenen vuoden aikana kehittynyt huonosti, edes yleistä kulutustason nousua ei ole huomioitu. Koska opetusministeriön myöntämiä avustuksia tuskin tullaan lähivuosina merkittävästi korottamaan, toivomme eduskunnan myöntävän lisä-avustuksen tälle toiminnalle. Tämä mahdollistaisi toiminnan pitämisen suunnilleen nykytasolla.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  29.80.52 lisäyksenä 250 000 euroa Suomen keskeisten harrastajamusiikkijärjestöjen tukemiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Mikko Alatalo /kesk

​​​​