TALOUSARVIOALOITE 164/2009 vp

TAA 164/2009 vp - Harri Jaskari /kok 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen suomalaisen laatutoiminnan tukemiseen

Eduskunnalle

Suomi on pienenä kansakuntana poikkeuksellisen riippuvainen ulkomaankaupasta. Taloustaantuman edetessä on käynyt selväksi, että pärjätäkseen kansainvälisillä markkinoilla suomalaisten yritysten on satsattava tulevaisuudessa vielä aiempaakin selvemmin osaamiseen ja laatuun. Yksinomaan alhaisella hinnalla suomalaiset eivät voi pärjätä.

Laadun on näyttävä paitsi poikkeuksellisen korkealuokkaisina tuotteina tai palveluina myös siinä tavassa, jolla nämä lopputulokset saadaan aikaan. Prosessien on oltava kunnossa, ja resurssien on oltava oikein allokoituja. Työhyvinvointiin sekä henkilöstön motivointiin on osattava panostaa oikealla tavalla, jotta myös tuottavuus nousisi toivotusti. Yhä heikkenevän huoltosuhteen vallitessa meillä suomalaisilla ei ole varaa hukata resursseja sähläykseen tai siihen, että samat asiat joudutaan tekemään moneen kertaan vain sen vuoksi, että toimintatavat eivät ole kunnossa. Asia on yhtä tärkeä, olipa kyseessä kilpailevilla markkinoilla toimiva yksityinen yritys tai julkisyhteisö, jonka tehtävänä on järjestää laadukkaat palvelut kuntalaisille ja kansalaisille.

Vuonna 1966 perustettu Suomen Laatuyhdistys on vuodesta 1976 lähtien vienyt vuosittain läpi Suomen laatupalkintokilpailun. Sen tarkoituksena on palkita yrityksiä ja julkisyhteisöjä, jotka ovat onnistuneet paitsi tuotteiden ja palvelun laadussa myös siinä tavassa, jolla nämä on saatu aikaan. Vuodesta 2000 lähtien kilpailussa on käytetty yleiseurooppalaista EFQM-mallia (European Foundation for Quality Management), joka on tällä hetkellä käytössä 27 Euroopan maassa. Kilpailun toteuttamisessa oleellisena osana on koulutettu vuosittain keskimäärin noin 100 uutta laatupalkintoarvioijaa, jotka paitsi käyttävät osaamistaan itse kilpailussa, hyödyntävät taitojaan myös siinä organisaatiossa, jossa he itse työskentelevät.

Suomen laatupalkintokilpailun avulla on pystytty löytämään erinomaisia organisaatioita ja toimintatapoja. Näitä ns. parhaita käytäntöjä Suomen Laatuyhdistys ry esittelee erilaisissa tilaisuuksissa omaa toimintaansa kehittäville yrityksille ja julkisyhteisöille. Tällaisia tilaisuuksia järjestetään vuosittain kymmeniä eri puolilla Suomea. Laatupalkintokilpailu on samalla antanut viitekehyksen, jolla suomalaisorganisaatioiden laatua on pystytty vertaamaan vastaavien organisaatioiden laatuun muualla Euroopassa. Vuodesta 2007 lähtien Suomen laatupalkintokilpailun rinnalle on otettu lisäksi Vuoden laatuinnovaatiopalkinto, jolla on haettu laadukkaita innovaatioita.

Suomalaisen laadun ja kilpailukyvyn kehittämisen kannalta on tärkeää, että on olemassa yksi yleishyödyllinen organisaatio, jonka pääasiallisena tehtävänä on suomalaisten yritysten ja julkisyhteisöjen toiminnan laadun kehittäminen. Suomen laatupalkintokilpailun kautta voidaan myös varmistaa, että suomalaisten organisaatioiden laatutason vertailtavuus yleiseurooppalaiseen tasoon säilyy.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  32.20.41 lisäyksenä 350 000 euroa Suomen Laatuyhdistykselle Suomen laatupalkintokilpailun ja Vuoden laatuinnovaatiokilpailun toteuttamiseen sekä niihin liittyvien tilaisuuksien järjestämiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Harri Jaskari /kok

​​​​