TALOUSARVIOALOITE 166/2009 vp

TAA 166/2009 vp - Kalle Jokinen /kok ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen perustienpitoon Kanta-Hämeessä ja Päijät-Hämeessä

Eduskunnalle

Etelä-Suomen kasvavien ja laajenevien taajamien kehittäminen edellyttää yleisen tieverkon kehittämistä. Liikenneväylien turvallisuuden ja palvelutason puutteet korostuvat tieliikenteessä, mutta tarvittaviin alueellisiin keskikokoisiin tiehankkeisiin ei ole valtion talousarviossa juuri ollenkaan rahoitusta.

Perustienpidon rahoitus alueellisiin investointeihin Hämeen tiepiirissä on ollut jo vuosia riittämätön kehittämistarpeisiin nähden. Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakuntien alueilla on lukuisia perusteltuja ja tarpeellisia kevyen liikenteen väylien ja alemman asteisten teiden perusparannushankkeita tai muita pienempiä kunnostus- ja parannuskohteita, joita ei nykyisellä rahoitustasolla tultane koskaan toteuttamaan. Uusia tarpeita syntyy lukumääräisesti koko ajan enemmän kuin nykyrahoituksella voidaan toteutusohjelmaan ottaa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 40 000 000 euroa perustienpitoon Kanta-Hämeessä ja Päijät-Hämeessä.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

 • Kalle Jokinen /kok
 • Jouko Skinnari /sd
 • Matti Kauppila /vas
 • Päivi Räsänen /kd
 • Tuija Nurmi /kok
 • Johannes Koskinen /sd
 • Risto Autio /kesk
 • Timo Heinonen /kok
 • Ilkka Viljanen /kok
 • Satu Taiveaho /sd
 • Juha Rehula /kesk

​​​​