TALOUSARVIOALOITE 168/2009 vp

TAA 168/2009 vp - Kalle Jokinen /kok ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Lahden keskusta-alueen kehittämiseen

Eduskunnalle

Lahden keskusta-alue toimii Päijät-Hämeen maakunnan keskuksena. Keskusta-alueen kehittämiseksi on tehty lukuisia suunnitelmia ja periaatepäätöksiä. Lahden keskustan erityisluonteesta johtuen toteutukseen ei ole ollut riittävästi varoja. Kaupunkikulttuuriin olennaisesti kuuluvat 1—2 hengen pienyritykset ovat vaarassa kadota, ellei keskustan vetovoimaisuutta ja viihtyisyyttä saada parannettua.

Infrastruktuurin ja toimivuuden parantamiseen tähtäävät suunnitelmat edellyttäisivät lähivuosina yli 30 miljoonan euron panostusta, joka tulisi lähes kokonaan kaupungin kustannettavaksi. Lahden kaupunkirakenteesta johtuen ns. vanhan keskustan alueella ei ole sellaisia liike-elämän hankkeita, jotka olisivat lähdössä merkittävällä tavalla mukaan keskusta-alueen viihtyvyyttä parantavien liikenne- ja pysäköintijärjestelyjen kustannuksiin.

Liike-elämän osuus on ollut sen sijaan vertailukaupungeissa ratkaiseva torinaluspysäköintiratkaisujen toteutuksessa. Lahden kaupungin kireä taloustilanne ei näytä suovan tähän lähivuosina mahdollisuuksia. Lahden kaupunkia vaivaa edelleen suuri työttömyys — elokuussa 2009 työttömyysprosentti oli 14,7 %.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  32.50.43 lisäyksenä 3 000 000 euroa Lahden keskusta-alueen kehittämiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Kalle Jokinen /kok
  • Jouko Skinnari /sd
  • Matti Kauppila /vas
  • Päivi Räsänen /kd
  • Tuija Nurmi /kok
  • Risto Autio /kesk
  • Satu Taiveaho /sd
  • Juha Rehula /kesk
  • Ilkka Viljanen /kok

​​​​