TALOUSARVIOALOITE 170/2009 vp

TAA 170/2009 vp - Timo Juurikkala /vihr ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Sipoonkorven kansallispuiston perustamiseen

Eduskunnalle

Tämä talousarvioaloite on Helsingin ja Uudenmaan kansanedustajien neuvottelukunnan yhteiseksi aloitteekseen hyväksymä aloite.

Sipoonkorven alue on merkittävä yhtenäinen virkistys- ja luonnonsuojelualue pääkaupunkiseudulla. Muun muassa Suomen luonnonsuojeluliitto ja Vantaan kaupunki ovat esittäneet Sipoonkorven kansallispuiston perustamista. Kansallispuistot perustetaan lailla, ja Sipoonkorven kansallispuiston perustamiseksi on tehty lakialoite. Kansallispuiston hallinnoinnista ja hoidon järjestämisestä vastaisi Metsähallitus.

Pääkaupunkiseudulla sijaitsevan Sipoonkorven kansallispuiston perustaminen turvaisi alueen suojelu- ja virkistyskäyttöarvojen säilymisen alueen ympäristön maankäytön ja rakentamisen voimistuessa. Nykyinen hallitus on ohjelmassaan sitoutunut selvittämään mahdollisuudet Sipoonkorven kansallispuiston perustamiseen. Sipoonkorven Natura-alue on hankittu pääosin valtion omistukseen ja rauhoitettu asetuksella. Muita alueen maanomistajia ovat mm. Helsingin ja Vantaan kaupungit.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  35.10.63 lisäyksenä 500 000 euroa Sipoonkorven kansallispuiston perustamiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

 • Timo Juurikkala /vihr
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Matti Saarinen /sd
 • Johanna Karimäki /vihr
 • Merja Kuusisto /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Kari Uotila /vas
 • Tapani Mäkinen /kok

​​​​