TALOUSARVIOALOITE 172/2009 vp

TAA 172/2009 vp - Pietari Jääskeläinen /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Kansanedustajien palkkioihin ja kulukorvauksiin ehdotetun määrärahan vähentäminen

Eduskunnalle

Kansanedustajilla on keskeinen vastuu kansalaisten hyvinvoinnin ja työllisyyden turvaamisesta. Nykyisenä lama-aikana olisi oikeudenmukaista, että kaikki tahot, myös kansanedustajat, osallistuisivat voimavarojensa mukaisesti lamatalkoisiin kasvavan työttömyyden ja syvenevän köyhyyden torjumiseksi. Suurimmassa osassa kuntia suositellaan kunnan työntekijöille, että he ottaisivat palkattomia vapaita säästöjen aikaansaamiseksi.

Kansanedustajien kevätistuntokausi päättyy yleensä ennen juhannusta. Syysistuntokausi alkaa normaalisti syyskuun alkupuolella. Kesällä olevien istuntokausien välinen aika — loma-aika — on noin 2,5 kuukautta.

Kansanedustajien palkkiot kulukorvauksineen ovat nousseet viime vuosina huomattavasti palkansaajien tulokehitystä enemmän. Lamakausi ei muutenkaan ole vaikuttanut kansanedustajien tuloihin. Koska kansanedustajat joutuvat lisäksi tekemään kipeitä kansalaisiin kohdistuvia säästötoimia, on tarpeen, että kansanedustajat näyttävät palkansaajille esimerkkiä pidättäytymällä yhden kesäkuukauden ajalta edustajapalkkioista ja kulukorvauksista.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta vähentää valtion vuoden 2010 talousarvion momentilta  21.01.01 1 700 000 euroa kansanedustajien palkkioihin ja kulukorvauksiin ehdotetusta määrärahasta.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Pietari Jääskeläinen /ps
  • Pertti Virtanen /ps

​​​​