TALOUSARVIOALOITE 173/2009 vp

TAA 173/2009 vp - Pietari Jääskeläinen /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen vanhusväestön palvelujen turvaamiseen

Eduskunnalle

Eri puolelta Suomea tulee erittäin huolestuttavia viestejä siitä, että vanhukset eivät saa edes kohtuullisen inhimillistä hoitoa. Tämä johtuu useista tekijöistä. Vanhukset eivät enää ikänsä ja terveytensä takia jaksa ajaa omia oikeuksiaan. Kuntien talouden kiristyessä säästöjä otetaan sieltä, missä vastus on vähäisempää, kuten vanhuksilta. Valtiovallan laiminlyöntinä voidaan pitää sitä, ettei vieläkään ole vanhusten lakisääteistä hoitotakuuta, kuten on perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa sekä lasten päivähoidossa.

Laki vanhusten lakisääteisestä hoitotakuusta on säädettävä mahdollisimman pikaisesti. Vuoden 2010 valtion budjetissa tulee olla korvamerkitty rahoitus kuntien valtionosuuksiin vanhusten palvelujen turvaamiseksi.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  28.90.30 lisäyksenä 200 000 000 euroa väestön ikääntymisestä aiheutuviin menoihin, vanhusväestön palvelujen turvaamiseen ja hoivapalvelujen kehittämiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Pietari Jääskeläinen /ps
  • Pentti Oinonen /ps
  • Raimo Vistbacka /ps
  • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
  • Pertti Virtanen /ps

​​​​