TALOUSARVIOALOITE 174/2009 vp

TAA 174/2009 vp - Pietari Jääskeläinen /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen työttömien työllistämiseksi parantamaan vanhusten ulkoilu- ja ruokailumahdollisuuksia

Eduskunnalle

Tiedotusvälineissä on viime aikoina ollut paljon keskustelua vanhustenhoidon huonosta tilasta. Valitettavasti vastaavia uutisia on kuultu jo monen vuoden ajan. Erityisesti on tuotu esille se seikka, että vanhusten ruokailu- ja ulkoilumahdollisuudet ovat täysin riittämättömät, sillä henkilökunnalla ei yksinkertaisesti ole aikaa turvata näitä vanhusten elämänlaadun kannalta tärkeitä asioita.

Tämän vuoksi katsomme, että valtion tulee välittömästi reagoida tilanteeseen myöntämällä kunnille tarvittavat resurssit lisähenkilökunnan palkkaamiseen turvaamaan vanhusten riittävät ruokailu- ja ulkoilumahdollisuudet. Näihin tehtäviin voitaisiin palkata työttömiä, varsinkin nuorisotyöttömiä ja opiskelijoita, joka tukisi samalla myös heidän työllistymistään. Näin toimittaessa vanhustenhoidossa toimivat työntekijät voisivat keskittyä hoivatyöhön, kun ruokailu- ja ulkoiluvelvoitteet helpottuisivat. Ehdotuksessa esitetään 1 000 henkilön palkkaamista tähän inhimilliseen ja tarpeelliseen työhön vanhustenhoidossa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  32.30.51 lisäyksenä 10 000 000 euroa työttömien työllistämiseksi parantamaan vanhusten ulkoilu- ja ruokailumahdollisuuksia.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Pietari Jääskeläinen /ps
  • Pentti Oinonen /ps
  • Raimo Vistbacka /ps
  • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
  • Pertti Virtanen /ps

​​​​