TALOUSARVIOALOITE 176/2009 vp

TAA 176/2009 vp - Pietari Jääskeläinen /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenoihin

Eduskunnalle

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta ei pysty palvelemaan asiakkaitaan perustuslain 21 §:n edellyttämällä tavalla. Laissa todetaan, että "jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa".

Tällä hetkellä asiakkaat joutuvat jonottamaan päätöstä keskimäärin 15 kuukautta. Lautakunta on pahasti ruuhkautunut henkilökunnan riittämättömyyden ja toteutettujen järjestelmäuudistuksien vuoksi. Monilla asiakkailla on vaikeuksia tulla rahallisesti toimeen päätöksentekoa odottaessaan. Heidän ihmisarvoaan on loukattu, ja monilla on tästä johtuen myös mielenterveydellisiä ongelmia.

Eduskunta ei ole myöntämässä lisärahoitusta muutoksenhakulautakunnan toimintaan vaan vähentämässä rahoitusta 29 000 eurolla verrattuna vuoteen 2009. Momentille myönnetään 4 133 000 euroa, joista ruuhkan purkamiseen on ehdotettu 400 000 euron määrärahaa. Tällä määrärahalla odotusaika putoaa ainoastaan yhdellä kuukaudella. Tämä ei tule riittämään siihen, että käsittelyajat saadaan laskettua asiantuntijoiden edellyttämälle 6 kuukauden tasolle. Tähän tarvitaan arviolta 9-kertainen määräraha eli 3 600 000 euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  33.01.03 lisäyksenä 3 600 000 euroa sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenoihin.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Pietari Jääskeläinen /ps
  • Pentti Oinonen /ps
  • Raimo Vistbacka /ps
  • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
  • Pertti Virtanen /ps

​​​​